Zmniejszenie porażenia ziemniaka przez mokrą zgniliznę

Zgnilizna ziemniaka to choroba powodowana przez bakterię rozwijającą się podczas ciepłej pogody, zazwyczaj jest to Erwinia spp.. Bakteria przedostaje się do bulw poprzez mechaniczne uszkodzenia i powoduje gnicie bulw w przechowalnictwie. Właściwe, zrównoważone odżywienie roślin przed zbiorem wpływa na przechowywanie bulw ziemniaków. W szczególności wapń i bor mogą mieć pozytywny wpływ na przeciwdziałanie występowaniu mokrej zgnilizny.

Nawożenie a mokra zgnilizna ziemniaka

Wapń

Badania wykazują, że wzmocnienie ściany komórkowej wapniem może zredukować porażenie Erwinią wywołującą zgniliznę ziemniaka podczas przechowywania.

Badania wykazują zależności pomiędzy dostępnością wapnia, zawartością wapnia w skórce i stratami wagi powodowanymi przez mokrą zgniliznę ziemniaka.

Wysoki poziom wapnia w bulwach również zmniejsza ryzyko stłuczeń w czasie zbioru i późniejszego transportu. Odmiany różnią się pod względem pobrania wapnia, niezależnie od tego nawożenie saletrą wapniową, w porównaniu z saletrą amonową, maksymalizuje pobranie Ca , redukuje ryzyko uszkodzenia bulw, które jest powodem występowania choroby.

Amerykańskie badania wykazały, że nawożenie saletrą wapniową w stosunku do saletry amonowej spowodowało większy poziom wapnia w bulwach niezależnie od odmiany.

Bor

Obok potasu, wapnia i magnezu, bor jest ważnym składnikiem obecnym w ścianie komórkowej. Bor łączy ze sobą silnie pektyny, zwiększając przez to wytrzymałość komórek. Dlatego powoduje polepszenie jakość bulw podczas przechowywania. Bor wpływa również na pobranie wapnia, dlatego nawożenie tym składnikiem jest istotne w drodze do osiągnięcia zrównoważonego odżywienia.

Doświadczenie przedstawia wpływ boru na zawartość wapnia w bulwach ziemniaków, co za tym idzie również na redukcje występowania zgnilizny bulw ziemniaka.

Inne czynności wpływające na zmniejszenie występowania mokrej zgnilizny bulw ziemniaka

Producent może wpłynąć na zmniejszenie występowania przebarwień poprzez:

  • Wczesny zbiór, przez który minimalizuje się prawdopodobieństwo przedostania się późno występujących chorób lub pogorszenia jakości bulw
  • Zwrócenie uwagi podczas zbioru i sortowania, aby zminimalizować liczbę uszkodzeń fizycznych i stłuczeń
  • Dezynfekcję miejsc przechowywania sadzeniaków celem zredukowania możliwości przenoszenia chorób
  • Zbiór w optymalnych warunkach celem uniknięcia uszkodzeń fizycznych i inwazji chorób
  • Wykonywanie zabiegów podczas magazynowania (np. fungicydami) celem zmniejszenia możliwości powstawania, rozwijania się chorób bulw
  • Kontrolowanie temperatury i wilgotności podczas przechowywania
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych