Czynniki wpływające na zdrowotność ziemniaka

Nawożenie roślin wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem plonu i jego jakości, podczas optymalnego odżywienia nie występują niedobory, które ograniczają wzrost i plonowanie roślin. Jednak składniki pokarmowe mogą również pomagać w ochronie roślin przed chorobami. Program zrównoważonego nawożenia wpływa na budowanie komórek o większej wytrzymałości i odporności, dodatkowo zrezygnowanie z nadmiernego nawożenie, może być znaczące w utrzymaniu roślin w dobrej kondycji zdrowotnej. Istnieje wiele przykładów gdzie nawożenie roślin jest cytowane jako wpływające na porażenie roślin przez choroby; jest to nawożenie takimi składnikami jak: azot, potas, magnez, cynk, miedź i molibden.

Choroby naci ziemniaka

Nawożenie azotem może zwiększyć porażenie liści ziemniaka przez choroby, w szczególności późne nawożenie azotem, które opóźnia dojrzewanie zwiększa ryzyko porażenia przez zarazę.

Choroby bulw ziemniaka

Wapń jest istotnym składnikiem w przeciwdziałaniu porażeniu bulw przez choroby, ponieważ wzmacnia ściany komórkowe, co za tym idzie wzmacnia również skórkę bulw, przez co powoduje większą odporność na wiele chorób. Bor wpływa na zwiększenie pobrania wapnia, wpływa na zmniejszenie porażenia przez parcha zwykłego i innych chorób bulw. Cynk może zminimalizować porażenie parchem prószystym, siarka redukuje porażenie parchem zwykłym i prószystym.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych