Redukcja chorób skórki bulw ziemniaka

Wygląd skórki staje się coraz bardziej istotny w chwili kiedy konsumenci oczekują ziemniaków o czystej, atrakcyjnie wyglądającej, w szczególności kiedy kupują ziemniaki luzem lub w opakowaniu z widocznymi kłębami. Bulwy o powierzchni porażonej chorobami takimi jak ospowatość, parch srebrzysty, parch prószysty i parch zwykły nie tylko są mniej atrakcyjne, ale gorzej się przechowują.

Nawożenie roślin a jakość skórki ziemniaków

Zrównoważone nawożenie powoduje zmniejszenie zaburzeń związanych ze skórką bulw ziemniaków i poprawia wygląd zewnętrznej skórki. Wapń wzmacnia skórkę bulw powodując lepszą odporność na wiele chorób. Bor, magnez i mangan mogą prowadzić do pomniejszenia porażenia przez parcha. Cynk może zminimalizować parcha prószystego ziemniaka, siarka redukuje parcha prószystego i zwykłego.

Wapń

Wapń wzmacnia skórkę ziemniaka powodując większą odporność na wiele chorób włączając w to ospowatość, parch srebrzysty, parch prószysty oraz parch zwykły. Niezależne badania prowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały redukcję chorób skórki ziemniaka, powodowanych różnymi patogenami, po zastosowaniu saletry wapniowej.

Bor

Bor wspomaga odpowiednie stężenie wapnia w ścianach komórkowych oraz zwiększenie pobrania wapnia, dlatego nawożenie borem jest ważne do zachowania równowagi w odżywieniu roślin i maksymalizacji wykorzystania wapnia z nawozów. Powyższe doświadczenia wykazują wpływ boru na zawartość wapnia w bulwach ziemniaków, a co za tym idzie zmniejszeniu porażenia skóry przez choroby.

Cynk

Cynk jest ogólnie stosowany do zmniejszenia porażenia parchem prószystym, podczas gdy inokulum jest na niskim poziomie. Jakkolwiek tylko doglebowe nawożenie jest odpowiednie do zapewnienia przez cynk efektu ochronnego przeciw parchowi prószystemu. W tym celu cynk powinien być stosowany jako część integralnego systemu ochrony przy innych agronomicznych środkach zmniejszających odglebową infekcję oraz przy jednoczesnym wyborze bardziej odpornych odmian.

Niezależne badania ze Szkocji wykazały redukcję parcha prószystego po aplikacji cynku.

Siarka

Siarka jest pierwiastkiem wspomagającym redukcję parcha zwykłego i prószystego. Efekt ten jest możliwy poprzez redukcję pH gleby, w miejscu gdzie stosowana jest siarka elementarna. Najlepszy efekt uzyskuje się po doglebowej aplikacji łatwo dostępnej siarki w momencie sadzenia. Jednak nawożenie dolistne siarką może również zmniejszyć infekcje.

Szkockie doświadczenia wykazują redukcję parcha zwykłego pod wpływem aplikacji dolistnej siarki w stosunku do jej braku.

Inne czynności praktykowane w celu polepszenia wyglądu skórki ziemniaków

Producent może wpłynąć na jakość skórki ziemniaka poprzez:

  • Unikanie sadzenia ziemniaków na polach, gdzie występują niekorzystne czynniki takie jak występowanie chorób, słabe odwodnienie lub niska pojemność wodna
  • Wybór sadzeniaków wysokiej jakości o małym ryzyku porażenia przez choroby
  • Dezynfekcja miejsca przechowywania sadzeniaków celem zmniejszenia możliwości porażenia chorobami
  • Nawadnianie w celu zapobiegania czy zmniejszenia chorób takich jak parch zwykły
  • Zbiór ziemniaków o odpowiedniej dojrzałości celem uniknięcia mechanicznego uszkodzenia i zainfekowania chorobą
  • Wczesny zbór bulw celem minimalizacji występowania późniejszych chorób oraz pogorszenia się jakości bulw
  • Unikanie wapnowania bezpośrednio przed sadzeniem ziemniaków, które przyczynia się do powstawania parcha zwykłego 
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych