Redukcja chorób naci ziemniaka

Niezależnie od kierunku produkcji ziemniaków, zdrowa nać gwarantuje zdrowe bulwy i możliwość osiągnięcia wysokiego plonu.

Nawożenie roślin a choroby naci ziemniaka

Azot jest podstawowym składnikiem stymulującym wzrost roślin. W klimacie umiarkowanym nadwyżki dawek w późnych fazach wzrostu roślin utrzymają rośliny w intensywnym wzroście opóźniając tym samym dojrzałość bulw oraz zwiększając ryzyko zainfekowania zarazą.

Ważna jest również forma azotu, zbyt duża ilość azotu amonowego powoduje redukcję pH w strefie korzeniowej przez co może się przyczynić do porażenia przez rizoktoniozę.

Inne czynniki wpływające na zmniejszenie występowania chorób naci ziemniaków

Rolnik może wpłynąć na zmniejszenie porażenia naci przez choroby poprzez:

  • Program skutecznej ochrony chemicznej przeciw zarazie
  • Planowanie nawadniania w taki sposób by uzyskać maksymalną jakość plonu
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych