Prawidłowy poziom i źródło składników odżywczych w pszenicy


Ilość składników pokarmowych będzie zależeć od kilku czynników: 

  • Plonów 
  • Celu i jakości upraw 
  • Żyzności gleby, czyli poziomu dostępnych składników odżywczych 
  • Typu gleby 
  • Płodozmianu 
  • Wykorzystania resztek pożniwnych

W przypadku mikroelementowych nawozów dolistnych, muszą być one tak formułowane, aby zoptymalizować wchłanianie przez uprawę, przy jednoczesnym uniknięciu uszkodzenia tkanki liścia. Produkty stosowane dolistnie, mogą być również mieszane z innymi produktami, zatem należy sprawdzić ich zgodność (więcej na Yara TankmixIT).

Ostatecznym, ale kluczowym elementem optymalnego odżywiania roślin, jest zapewnienie, najlepszych dostępnych technologii aplikacji.Najdokładniejsza aplikacja zostanie osiągnięta poprzez zastosowanie najwyższej jakości produktów, które są tej samej wielkości, gęstości i składzie, dostarczając odpowiednią ilość składników pokarmowych każdej roślinie. Nawozy Yara mają jednolitą strukturę i każda granula lub prila, zawiera właściwy stosunek składników odżywczych, w przeciwieństwie do nawów typu blend, które mogą mieć różny stopień rozsiewania i niejednolitą zawartość składników mineralnych. 

Zastosowanie azotu powinno być również wykonane przy użyciu najnowszych technologii  dla precyzyjnego rolnictwa, jak Yara N-Sensor, który pomaga ustalić optymalną dawkę azotu w odpowiednim czasie, aby rośłina wykorzystała, jak najbardziej efektywnie ten składnik.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Pszenica - kluczowe fakty