YaraMila POWER NPK 20-7-10

YaraMila POWER NPK 20-7-10

YaraMila POWER NPK 20-7-10

Granulowany (Prill) nawóz wieloskładnikowy typu Nitrofoska dedykowany do wiosennego, startowego nawożenia rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych.
Stosowany również w nawożeniu zbóż jarych oraz użytków zielonych.

Zalety produktu:

-zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-około 25% fosforu w formie polifosforanów, które w połączeniu z tradycyjnymi ortofosforanami stanowią idealną kompozycję
dostępnego dla roślin fosforu, tak potrzebnego m.in. do wiosennej regeneracji ozimin
-potas całkowicie rozpuszczalny w wodzie
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew
-jednym przejazdem dostarczamy pierwszą, wczesnowiosenną dawkę azotu, a wraz z nią efektywny fosfor oraz potas
-zawartość siarki (10% SO3) wpływa na lepsze wykorzystanie azotu
-zawiera dodatkowo 3% MgO

Mając na uwadze fakt, że największe pobranie azotu, fosforu oraz potasu ma miejsce wiosną, stosowanie produktów z grupy Nitrofosek
w uprawach ozimych może być jednym z najbardziej plonotwórczych zabiegów agrotechnicznych.

Granule typu Prill są drobniejsze od standardowych granul, przy jednakowym ciężarze nasypowym.
Dzięki temu większa ilość granul pokrywa jednostkę powierzchni, co wpływa na równomierną dostępność wszystkich składników pokarmowych.
Zboża

Zboża ozime: - I dawka nawożenia azotem (przed ruszeniem wegetacji), 250-400 kg/ha

Użytki zielone

Użytki zielone: - przed ruszeniem wegetacji, dawka 250-300 kg/ha - po każdym pokosie, dawka 150-200 kg/ha

Zboża

Zboża ozime: - I dawka nawożenia azotem (przed ruszeniem wegetacji), 250-400 kg/ha

Użytki zielone

Użytki zielone: - przed ruszeniem wegetacji, dawka 250-300 kg/ha - po każdym pokosie, dawka 150-200 kg/ha