Właściwy termin nawożenia


Właściwy termin nawożenia ma bardzo duże znaczenie w uzyskaniu możliwie jak największego wykorzystania składników pokarmowych, minimalizując tym samym wpływ na środowisko, jednocześnie maksymalizując wydajność.

Termin nawożenia powinien uwzględniać największe zapotrzebowanie na dany składnik. Największe zapotrzebowanie na składniki odżywcze występuje w fazie budowania plonu, gdzie makroskładniki pierwszoplanowe (Azot, Fosfor, Potas) oraz drugoplanowe (Magnez, Wapń, Siarka) pobierane są w dużych ilościach.

Natomiast mimo, że mikroelementy pobierane są w małych ilościach niedobór ich może prowadzić do dużych strat plonu. Nawożenie roślin nie pokrywające się z ich zapotrzebowaniem na dany składnik może powodować straty, np. wymywanie, ulatnianie oraz spływ powierzchniowy.

Pszenica ozima

Strzelanie w źdźbło

W momencie rozpoczęcia wiosennej wegetacji (6-7 miesięcy po wysiewie) wzrośnie dzienne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wraz ze wzrostem biomasy. Zapotrzebowanie na azot, fosfor, potas i siarkę będzie wysokie dlatego każda aplikacja nawozów powinna być zbieżna z tymi potrzebami. Ten szybki wiosenny rozwój wiąże się również z większym zapotrzebowaniem na mikroelementy. Dlatego pojawiać się mogą okresowe niedobory mikroskładników, które należy niwelować dolistnym nawożeniem (produkty YaraVita). Mangan, cynk, miedź i magnez powinny być dostępne w tej fazie wzrostu.

Nalewanie ziarna

W fazie nalewania ziarna, bardzo ważne jest utrzymanie “zieloności” roślin, aby zapewnić przemieszczanie się produktów fotosyntezy do rozwijających się ziarniaków. Dzięki właściwej strategii nawożenia można uzyskać optymalną ilość ziaren w kłosie, które nie zostaną zredukowane. Poziom azotu w liściach powinien być na odpowiednim poziomie aż do kwitnienia, a nawożenie fosforem, magnezem i borem powinno być stosowane w celu osiągnięcia maksymalnych plonów.

Pszenica jara

Wschody / Krzewienie

Pszenica jara ma znacznie krótszy okres wegetacji z ograniczoną czasowo fazą krzewienia. Wytworzy jedynie 8-9 liści oraz 3-4 źdźbła zanim przejdzie do fazy strzelania w źdźbło. Dlatego tak ważne staje się nawożenie początkowe aby zmaksymalizować tempo wzrostu w początkowych fazach osiągając odpowiednie pokrycie gleby w celu maksymalnego wykorzystania światła . Azot, fosfor, potas i siarka pozwolą wpłyną na właściwy rozwój roślin w pierwszym miesiącu po siewie. Składniki te można zastosować przedsiewnie lub rozsiać w momencie siewu.

Strzelanie w źdźbło

Wraz ze wzrostem biomasy zwiększa się zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe. Zapotrzebowanie na azot, fosfor, potas i siarkę będzie wysokie dlatego każda dodatkowa aplikacja nawozów powinna być zbieżna z tymi potrzebami. Dodatkowo pod wpływem szybkiego wzrostu wystąpić mogą okresowe niedobory mikroelementów, dlatego należy rozważyć dolistne nawożenie(YaraVita) w tej fazie.

Nalewanie ziarna

W fazie nalewania ziarna, bardzo ważne jest utrzymanie “zieloności” roślin, aby zapewnić przemieszczanie się produktów fotosyntezy do rozwijających się ziarniaków. Dzięki właściwej strategii nawożenia można uzyskać optymalną ilość ziaren w kłosie, które nie zostaną zredukowane. Poziom azotu w liściach powinien być na odpowiednim poziomie aż do kwitnienia, a nawożenie fosforem, magnezem i borem powinno być stosowane w celu osiągnięcia maksymalnych plonów.

Cały okres wegetacji pszenicy jarej trwa od 90 do 120 dni, w porównaniu do 190-210 dni wegetacji pszenicy ozimej.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Pszenica - kluczowe fakty