Rodzaje pszenic


W ciągu minionych lat dwa rodzaje pszenic zdominowały obszar uprawy:

Pszenica zwyczajna

Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum ) jest najczęściej uprawianą pszenicą, nazywaną również pszenicą chlebową. Zwykle ma wysoką zawartość białka i glutenu z miękim lub twardym bielmem.

Pszenica durum

Pszenica durum (Triticum turgidum) zwana pszenicą makaronową, znana ze swojej twardości, dużej zawartości białka, intensywnego żółtego koloru oraz doskonałych właściwości kulinarnych. Produkowane co roku 25-30 mln ton stanowi 4% całkowitej rocznej produkcji pszenicy.

Klasyfikacja pszenicy według terminu siewu

Pszenica ozima zwykle wysiewana jest we wrześniu, a zbierana w sierpniu (na półkuli północnej). Niezbędne jest, aby przeszła proces wernalizacji (jarowizacji). Jest to konieczne, aby rośliny mogły wytworzyć kwiaty. Jest to cecha dziedziczona, która zapobiega przed przedwczesnym rozwijaniu elementów generatywnych, aby nie zostały one uszkodzone przez mrozy. Reakcja roślin na proces jarowizacji uzależniona jest od dwóch czynników, aktualnej temperatury oraz czasu trwania okresu wernalizacji. Istnieją trzy przedziały temperatur związane z tym procesem:

Temperatura minimalna, poniżej której proces wernalizacji nie zachodzi, zwykle od –1.3°C do -4°C.
Temperatura optymalna, gdy proces jest najbardziej skuteczny, zwykle pomiędzy 3 a 10°C.
Temperatura maksymalna, powyżej której proces jarowizacji przestaje mieć miejsce, powyżej 15.7°C.
Badania wyraźnie wskazują, że istnieje liniowa reakcja na wernalizację w przedziale temperatur o 0 do 8°C. Mówi się, że prawdziwa pszenica ozima wymaga 50 dni temperatur optymalny dla procesu wernalizacji.

Pszenica jara zwyczajna

Natomiast pszenica jara nie wymaga niskich temperatur (wernalizacji) do wytworzenia kwiatów, dlatego siana jest wczesną wiosną, a zbierana w Sierpniu. Okres wegetacji waha się pomiędzy 120 a 180 dniami, w zależności od klimatu. Odmiany jare wymagają zazwyczaj temperatury w przedziale od 7° do 18°C przez 5 - 15 dni do indukcji procesu wytwarzania kwiatów.

Pszenica - kluczowe fakty