Właściwie zrównoważone odżywianie


Wszystkie rośliny potrzebują 13 składników pokarmowych do wzrostu i rozwoju. System nawożenia powinien skupiać się na właściwym zbilansowaniu składników odżywczych dla maksymalnych plonów. To nie znaczy, że należy stosować wszystkie 13 składników, ale prawidłowe wykorzystanie narzędzi diagnostycznych pozwoli określić, które z nich są limitują osiągnięcie właściwych plonów.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Pszenica - kluczowe fakty