Nawożenie ziemniaków


Składniki pokarmowe powinny być aplikowane tak blisko strefy pobrania jak to jest możliwe, przed lub w czasie, kiedy roślina ma zapotrzebowanie na nie. Brak pewności, że każdej roślinie zapewniono składniki w odpowiednich proporcjach może zmniejszyć jakość i zredukować wielkość plonu.

Nawożenie startowe wykonywane jest systemem rzutowym lub pasowym. Generalnie nawożenie pasowe daje lepsze wyniki.
Podczas nawożenia systemem rzutowym niezwykle istotne jest równomierne rozprowadzenie nawozów na polu. Małe wahania w wysiewie plus/minus 10% skutkują stratami do ponad 3,2 t/ha.

W precyzyjnym nawożeniu pasowym istotne jest aby aplikować nawóz w odpowiedniej odległości od bulwy. W przypadku gleb o niskiej całkowitej kationowej pojemności sorpcyjnej (CEC) nawóz powinien być rozprowadzony 10 cm poniżej gleby i 10 cm od bulwy. W przypadku wyższej zawartości CEC nawóz może być umieszczony bliżej bulwy- około 7 cm. Nawóz nie powinien być umieszczany bezpośrednio przy bulwie ponieważ zostanie zakłócone i zmniejszone kiełkowanie. 
Składniki pokarmowe powinny być dostępne dla roślin dokładnie w fazie wzrostu, która jest krytyczna w stosunku do danego składnika, przykładowo wapń jest niezbędny w fazie zawiązywania bulw. Ponieważ różne odmiany zawiązują bulwy w różnym czasie, jest to istotne aby sprawdzić kiedy pierwsze bulwy są formowane w odniesieniu do określenia maksymalnej efektowności składnika odżywczego.
Z nawadnianiem kropelkowym podczas całego sezonu wegetacyjnego dostarczane są niewielkie ilości składników pokarmowych. Strumień nawadniający musi być umieszczony blisko wierzchołka redliny do osiągnięcia dobrego uwilgotnienia gleby oraz kierowania składników pokarmowych w strefę ukorzenienia ziemniaków.
Samojezdny system nawadniania, pracujący nad roślinami pozwala plantatorom odżywiać rośliny rozpuszczalnymi w wodzie nawozami przez cały okres nawadniania.
Aplikacja nawozów dolistnych musi być stosowana z odpowiednią ilością wody, aby dać odpowiednie pokrycie łanu i pozwolić na pobranie składników przez rośliny, jednocześnie nie może być zbyt duża, aby roztwór nie spływał powodując straty.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Ziemniak - kluczowe fakty