Analiza gleby i roślin ziemniaka


Analiza gleby przed sadzeniem roślin może być podstawą do określenia potrzeb nawozowych fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki. 

Analiza tkanek roślinnych (niezależnie od tego czy ogonka liściowego czy całego liścia) dokonywana podczas sezonu wegetacyjnego stanowi idealny obraz aktualnego stanu odżywienia roślin i pozwala zdiagnozować niedobory składników, w szczególności mikroelementów. 

Standardowo pobiera się próby z najmłodszych w pełni rozwiniętych liści (lub ogonków liściowych) we wczesnych fazach wzrostu, próbę stanowią liście z co najmniej 30 roślin. Przyjmuje się, że pobiera się czwarty lub piąty liść od góry rośliny.

W połowie sezonu wegetacyjnego pobiera się 30-40 ogonków liściowych z pierwszych, najmłodszych w pełni rozwiniętych liści. Ogonki powinny być wymieszane ze sobą i powinny pochodzić z różnych części pola.
Należy zwrócić uwagę, aby przy pobieraniu prób na miedź, cynk i magnez unikać pobierania liści, które właśnie zostały spryskane fungicydami, które mogą zawierać w swoim składzie te pierwiastki, co mogłoby prowadzić do uzyskania zakłamanych wyników analizy.

Analiza skórki bulwy jest bardzo przydatna w aspekcie pomiaru zawartości wapnia w bulwach- wapń ma tendencje do koncentracji w skórce lub bezpośrednio pod nią. Jednak do tej pory nie zostały sprecyzowane normy dla koncentracji składnika w skórce.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Ziemniak - kluczowe fakty