Informacje o składnikach odżywczych


Prawidłowa równowaga pomiędzy markro  i mikroelementami jest niezbędna do uzyskania możliwie najlepszych plonów z uprawy ziemniaka.

Markoelementy

Pobieranie składników pokramowych zależy od fazy wzrostu roślin (zobacz wykresy powyżej). Ziemniak może wykorzystać 50 % więcej potasu, niż azotu. Zarówno potask, jak i azot są niezbędne w okresie wegetatywnym, podczas tworzenia się bulw i zwiększania ich objętości.

Azot

Azot jest istotny przy intensyfikacji wzrostu rośliny i zapewnieniu wysokiej wydajności. Jest niezbędny przy wzroście liści oraz tworzeniu i zwiększaniu objętości bulw. Gwarantuje optymalną fotosyntezę w liściach.

Fosfor

W powstawaniu bulw, odpowiednie zaopatrzenie w fosfor, zapewnia optymalną liczbę formowanych bulw. W związku z tym, iż ziemniaki są bardzo wrażliwe na świeżo dostarczony do gleby fosfor, często bardzo trudno ustalić optymalną dawkę. Dawka będzie zależała od rodzaju gleby i prób glebowych.

Potas

Rośliny ziemniaków pobierają dużą ilość potasu podczas całego sezonu wegetacyjnego.

Wapń

Wapń jest kluczowym pierwiastkiem w ścianie komórkowej, pomaga budować silną strukturę i zapewnia stabilność komórkom.

Magnez

Magnez odgrywa ważną role w fotosyntezie, jako centralny składnik chlorofilu. Bierze również udział w kluczowych etapach produkcji cukrów i białek poprzez transport cukrów w postaci sacharozy z liści do bulw.

Siarka

Ziemniaki charakteryzują się zapotrzebowaniem na siarkę na poziomie podobnym do zapotrzebowania na magnez.

Pobieranie składników odżywczych zależy od stadium rozwoju rośliny. Potas jestem makroelementem o największym wykorzystaniu i znaczeniu dla uprawy ziemniaka.

Zarówno potas, jak i azot są niezbędne w okresie wegetatywnym, w tworzeniu i zwiększaniu objętości bulw.

Pobieranie głównych składników odżywczych z gleby zależy od plonowania, uprawa ziemniaka może wykorzystać 50 % więcej potasu, niż azotu.

Pobieranie głównych składników odżywczych z gleby zależy od plonowania, uprawa ziemniaka może wykorzystać 50 % więcej potasu, niż azotu.

Microelementy

Chociaż potrzebne są znacznie mniejsze ilości mikroelementów, ich prawidłowa rónowaga ma zasadnicze znaczenie dla jakości produkcji roślinnej.

Bor

Bor ma wpływ na wzrost korzeni, naci, rozwój rośliny oraz jej zapylenie.

Miedź

Większość gleb dostarcza odpowiednie dostaw długoterminowe, braki miedzi są raczej rzadkimi przypadkami.

Mangan i cynk

Mangan i cynk są istotne dla wysokości plonu. Cynk odgrywa kluczową rolę w przyswajaniu azotu, metabolizmie i tworzeniu skrobi.

Molibden

Molibden może być ważny w glebach o niskiej wartości pH.

Mimo, iż zapotrzebowanie na mikroelementy jest znacznie mniejsze, ich prawidłowa równowaga ma znaczenie dla jakości plonu.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Ziemniak - kluczowe fakty