Zwiększenie plonu bulw ziemniaka

Wyróżniamy dwa podstawowe element decydujące o wielkości plonu ziemniaków, są to: liczba bulw na jednostce powierzchni oraz wielkość lub waga bulwy. Zwiększenie plonu ziemniaków następuje na drodze uzyskania optymalnej liczby bulw, utrzymania możliwie jak najdłużej zieloności liści i zwiększenia wielkości i masy bulw. Zbilansowany program nawożenia uwzględniający wszystkie niezbędne makro i mikroskładniki jest podstawowym czynnikiem wspierającym uzyskanie takiego stanu.

Nawożenie roślin a plon ziemniaka

Potas i azot są składnikami, które rośliny pobierają w największej ilości, aby wyprodukować wysoki plon bulw ziemniaka. Natomiast wymagania co do fosforu, wapnia i magnezu są nieco mniejsze. Należy jednak pamiętać, że istnieje duże zapotrzebowanie na te makroelementy w początkowych fazach wzrostu. Dlatego, aby osiągnąć plon optymalny, istotne jest, aby dostarczyć roślinie takie ilości składników pokarmowych, aby zaspokoić jej zapotrzebowanie w danych fazach rozwoju.

Zapotrzebowanie na makroskładniki

Dwa kluczowe elementy struktury plonu bulw ziemniaka to ilość bulw na jednostkę powierzchni i wielkość lub waga bulw. Zwiększone plony pochodzą z osiągnięcia optymalnych ilości bulw, utrzymania zielonego baldachimu liści, zwiększenia rozmiaru i wagi bulw. Wyważony program odżywiania uprawy, wszystkimi składnikami pokarmowymi makro i mikro jest niezbędny, aby utrzymać taki rozwój plonu.

Ilość pobranych składników pokarmowych przez rośliny zależy od fazy wzrostu. Wysokie zapotrzebowanie na makroskładniki występuję podczas wczesnego wzrostu roślin, kiedy występuje intensywny przyrost biomasy. Dla zmniejszenia ryzyka utraty plonu bulw istotne jest dostarczenie składników pokarmowych w newralgicznych okresach, w których rośliny wykazują wysokie zapotrzebowanie na składniki. Potas i azot są pobierane i bardzo potrzebne roślinom podczas fazy wzrostu wegetacyjnego, tworzenia bulw i wzrostu bulw.

Potas jest niezwykle istotnym składnikiem, zarówno pod względem wielkości plonu, ale również pod względem jakości bulw. „Luksusowe pobranie” potasu, czyli większe niż rośliny tego wymagają, jest typowe w przypadku ziemniaków  Azot jest ważnym pierwiastkiem ponieważ stymuluje wzrost naci i bulw. Podobnie jak potas azot jest transportowany z liści do bulw ziemniaków. Fosfor jest składnikiem, którego ziemniaki również wymagają dużo do wzrostu, w szczególności we wczesnych fazach wzrostu oraz pod koniec wegetacji wspierając wypełnianie bulw.

Zapotrzebowanie na mikroskładniki

W stosunku do makroskładników pobranie mikroskładników jest znacznie mniejsze. Jednak odpowiednie odżywienie mikroelementami jest podstawą do uzyskanie plonu o wysokiej jakości.

Strategia zrównoważonego nawożenia roślin opiera się na dążeniu do zmniejszenia dawek nawozów przy zachowaniu wysokiego poziomu plonowania. W takiej strategii należy uwzględnić nawożenie mikroskładnikami, które stanowią podstawowy element do osiągnięcia wysokich plonów. Najważniejsze mikroelementy dla ziemniaków to bor, miedź, mangan i cynk.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych