Plon owoców ziarnkowych

Plon owoców ziarnkowych

Wzrastające wymagania konsumentów i odbiorców dotyczące jakości uzyskiwanych owoców wymagają odpowiedniego dostosowania agrotechniki w uprawach sadowniczych. Jednym z najważniejszych czynników agrotechnicznych kształtujących jakość i wielkość plonu jest nawożenie. Wybór odpowiednich nawozów do nawożenia sadów nie powinien ograniczać się tylko do ceny nawozów, ale także powinien brać pod uwagę ich skuteczność. Skuteczność po zastosowaniu związana jest ze wszystkimi cechami fizycznymi nawozu, takimi jak.: odpowiednia wielkość granuli, ciężar nasypowy, twardość, jak i wszystkimi cechami chemicznymi, związanymi z zawartością oraz formami składników pokramowych, które deklaruje producent.

Dowiedz się więcej jak wpływać na zwiększanie plonu owoców ziarnkowych

Program nawożenia jabłoni
Program nawożenia jabłoni

Program nawożenia jabłoni

Program naworzenia jabłoni

Zapoznaj się z rekomendowanym przez Yara kompleksowym programem nawożenia jabłoni.

Zobacz więcej informacji