Techniki stosowania nawozów

Nawożenie posypowe jest podstawowym sposobem wprowadzania i uzupełniania składników pokarmowych w sadzie. W naszych warunkach klimatycznych inne techniki nawożenia, takie jak fertygacja, czy dokarmianie dolistne są tylko uzupełnieniem nawożenia posypowego. Bogata paleta produktów Yara Poland umożliwia dobór odpowiedniego produktu do zastosowania na początku sezonu wegetacyjnego (wieloskładnikowe posypowe nawozy bezchlorkowe: YaraMila Complex; CropCare), jak i szybkiego uzupełnienia azotu, oraz innych składników pokarmowych podczas wegetacji (Unika Calcium, YaraLiva Nitrabor, YaraLiva TropiCote).

Fertygacja daje możliwości wprowadzania składników pokarmowych wraz z wodą. Jest bardzo efektywną techniką, pozwalającą precyzyjnie w określonym czasie dostarczyć makro;- i mikroelementy w bliskiej odległości od systemu korzeniowego. Wykonywana prawidłowo pozwala na uzyskanie wyższych oraz lepszych jakościowo plonów. Nawozy z grupy Kristalon oraz nawozy dwuskładnikowe, znajdujące się w portfolio Yara Poland (YaraLiva Calcinit, nawozy z grupy Krista) są doskonałymi produktami powszechnie stosowanymi w tej technice nawożenia.

Dokarmianie dolistne jest nieodłącznym elementem agrotechniki stosowanym w sadownictwie od wielu lat. Pozwala ono na szybkie wprowadzenie określonej ilości składników pokarmowych w tzw. krytycznych fazach wzrostu, gdzie zwiększa się zapotrzebowanie na określony makro;-, czy mikroelement. Przykładem jest zastosowanie nawozów dolistnych zawierających cynk, czy bor na początku wegetacji czy około kwitnienia, mające na celu zwiększenie odporności pąków na niskie temperatury, czy pomoc w procesach zapylenia, zapłodnienia, wzrostu łagiewki pyłkowej i podziałów komórkowych w młodych zawiązkach. Technika ta odgrywa podstawową rolę w poprawie jakości owoców, gdzie w trakcie ich wzrostu i dojrzewania opryski nawozami wapniowymi ograniczają szereg chorób fizjologicznych oraz polepszają właściwości przechowalnicze owoców. Specjalistyczne nawozy dolistne dedykowane do sadownictwa, takie jak: KristaLeaf Fruit Controller, czy KristaLeaf Foto oraz produkty z grupy rozpuszczalnych saletr wapniowych (YaraLiva Calcinit, Calciplus) są podstawą programów dokarmiania dolistnego w sadownictwie.

Owoce ziarnkowe - inne kluczowe informacje