Elementy agrotechniki


Wysoki plon jabłek lub gruszek o odpowiedniej jakości to wynik wielu czynników uprawy do których zalicza się m.in.: dobór odmiany oraz podkładki, system prowadzenia uprawy, cięcie, ochrona, jak również cały szereg czynności okołozbiorczych związanych, m.in. z wyznaczeniem optymalnego terminu zbioru oraz pozbiorczych związanych z przechowywaniem owoców. Nawożenie jest  jednym z najważniejszych czynników kształtujących plon oraz jego jakość. Dobór nawozu, dawki, techniki nawożenia powinien opierać się na metodach diagniostyki nawożenia (analiza gleby, materiału roślinnego), ocenie wizualnej i  ściśle współgrać z elementami agrotechniki wymienionymi wyżej.

Owoce ziarnkowe - inne kluczowe informacje