Poprawa jakości owoców ziarnkowych

Nawożenie nawozami mineralnymi, ma na celu dostarczenie wszystkich składników odżywczych wymaganych przez rośliny w celu wydania wysokiego plonu o odpowiedniej jakości, dostosowanego do wymagań konsumentów. Wszelkie niedobory w odżywianiu ograniczają potencjał plonotwórczy oraz najbardziej wymagane cechy owoców, poszukiwane przez odbiorców.

Jakość plonu jest definiowana przez: wygląd owoców (rozmiar i kolor), możliwości przetwarzania i przechowywania owoców oraz wartość odżywczą owoców.


Jakość plonu jest definiowana przez: wygląd owoców (rozmiar i kolor), możliwości przetwarzania i przechowywania owoców oraz wartość odżywczą owoców.

  • Wapń wpływa na jędrność owoców, zapobiega występowaniu gorzkiej plamistości podskórnej, skorkowaceniom, szklistości miąższu, rozpadom wewnętrznym, oparzelinom powierzchniowym;
  • Potas i azot wpływają na zawartość ekstraktu w owocach. Potas (K) wzmacnia kolor skórki, jednak jego nadmiar ogranicza pobieranie wapnia (Ca) i prowadzi do występowania chorób fizjologicznych. Nadmiar azotu (N) powoduje złe wybarwienie i brak jędrności owoców;
  • Fosfor (P) zwiększa jędrność i rozmiar owoców. P ogranicza choroby przechowalnicze, a także wpływa na właściwy kolor owoców;
  • Bor aktywizuje pobieranie i przyswajanie Ca (wapnia), przez co hamuje rozwój gorzkiej plamistości podskórnej;
  • Cynk poprawia wchłanianie Ca oraz wpływa na dobre wybarwienie i rozmiar owoców;
  • Mangan wpływa dodatnio na kolor barwy zasadniczej skórki owoców.