Plon owoców ziarnkowych

Wzrastające wymagania konsumentów i odbiorców dotyczące jakości uzyskiwanych owoców wymagają odpowiedniego dostosowania agrotechniki w uprawach sadowniczych. Jednym z najważniejszych czynników agrotechnicznych kształtujących jakość i wielkość plonu jest nawożenie. Wybór odpowiednich nawozów do nawożenia sadów nie powinien ograniczać się tylko do ceny nawozów, ale także powinien brać pod uwagę ich skuteczność. Skuteczność po zastosowaniu związana jest ze wszystkimi cechami fizycznymi nawozu, takimi jak.: odpowiednia wielkość granuli, ciężar nasypowy, twardość, jak i wszystkimi cechami chemicznymi, związanymi z zawartością oraz formami składników pokramowych, które deklaruje producent. Skuteczność to także dobór odpowiedniej formy nawozu, dawki oraz czasu stosowania. W intensywnie prowadzonych sadach producenci już dawno przekonali się o słuszności dzielenia dawek nawozów, w szczególności azotowych oraz o efektach jakie daje ich aplikacja w odpowiednim momencie.

Stan odżywienia wieloletnich upraw sadowniczych to wynik wielu czynników, takich jak odmiana, podkładka, rodzaj i zasobność gleby w składniki pokarmowe, stan zdrowotny plantacji oraz wielkość plonu w poprzednim sezonie, a także rozkład temperatur, opadów podczas jesieni i zimy. Odżywienie jest również związane z ilością i jakością zastosowanych w poprzednim roku, jak i w bieżącym sezonie nawozów.

Nawożenie drzew ziarnkowych

Kompleksowe i wielostronne podejście do nawożenie drzew ziarnkowych w celu uzyskania wysokiego plonu z najwyższą jakością owoców jest niezbędne. Każdy składnik pokarmowy spełnia określone funkcje, a jego niedobór powoduje ograniczenie potencjału plonotwórczego i obniżenie jakości owoców.

Azot i potas są podstawowymi plonotwórczymi składnikami pokarmowymi, które wpływają na: wzrost pędów i liści, kwitnienie oraz zawiązywanie, wzrost, dojrzewanie i wybarwianie owoców.

Wapń jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania włośników (najmniejszych części systemu korzeniowego), wpływa na zdrowotność owoców, zmniejsza podatność owoców na choroby fizjologiczne oraz polepsza właściwości przechowalnicze.


Fosfor odpowiada za: wczesny wzrost oraz odpowiedni rozwój systemu korzniowego, dostarcza energii do procesów kwitnienia, zapylania, zapłodnienia, wpływa na jędrność oraz wybarwienie owoców;.

Magnez i mangan wpływają na aktywność fotosyntezy, regulują rozwój, dojrzewanie i wybarwianie owoców.

Niska dostępność mikroelementów ogranicza plon. Szczególnie ważne w okresie kwitnienia dla ziarnkowych są bor i cynk, które polepszają odporność na niskie temperatury, a także stymulują podziały komórkowe w młodych częściach roślin.