Wzrost parametrów jakościowych pszenicy

Cele w zakresie parametrów jakościowych pszenicy zależą od jej przeznaczenia, np. pasza dla zwierząt, cele spożywcze-produkcja mąki, kasz . Główne parametry brane pod uwagę to zawartość białka, gęstość ziarna, liczba opadanie Hagberga oraz zawartość skrobi. Programy nawożenia roślin mają wpływ na jakość zbieranego ziarna i powinny być planowane zgodnie z zakładanymi parametrami. Aby osiągnąć najwyższą cenę ziarna, należy osiągnąć odpowiednie parametry jakościowe.

Żywienie roślin a jakość pszenicy

Makroskładniki a jakość ziarna

Azot i potas mają największy wpływ spośród makroelementów na jakość ziarna. Azot ma duże znaczenie dla zawartości białka podczas gdy potas zabezpiecza rośliny przed wyleganiem, które powoduje obniżenie liczby opadania i zmniejszenie gęstości ziarna.

Mikroskładniki a jakość ziarna

Drugoplanowe makroelementy, siarka i magnez zwiększają zawartość białka i gęstość ziarna, natomiast cynk(mikroelement) poprawia metabolizm azotu co wpływa na zwiększenie białka w ziarnie.