Zwiększenie liczby opadania Hagberga

Liczba opadania Hagberga jest miarą aktywności konkretnego enzymu, a mianowicie α-amylazy. Enzym ten atakuje cząsteczki skrobi, dzieląc je na cukry proste poprawiając wydajność drożdży, a tym samym poprawiając jakość pieczywa. Poziom α-amylazy musi być niski w celu ograniczenia rozkładu skrobi i lepkości ciasta. Wysoka liczba opadania wskazuje niską aktywność α-amylazy, a tym samym dobrą jakość białka na cele piekarnicze.

Żywienie roślin a liczba opadania

Azot jest składnikiem pokarmowym, którego właściwe ustalona każda dawka ma kluczowy wpływ na stan plantacji. Należy stworzyć dokładny plan nawożenia azotem oraz rozsiać nawóz tak precyzyjnie jak jest to możliwe, poprzez prawidłową kalibrację sprzętu. Dodatkowo osiągnięte zostanie wyrównanie plantacji, poprzez zmienne nawożenie azotem, co wyrównuje nierównomierną dostępność azotu glebowego widoczną na wielu polach. 

Różnica w dostępności azotu glebowego może wynikać z różnego rodzaju gleby, stosowania nawozów naturalnych lub wcześniejszych roślin w zmianowaniu. Przenawożenie azotem przedłuża okres dojrzewania i może doprowadzić do wylegania. Termin nawożenia oraz wielkość poszczególnych dawek, również wpływa na wyleganie. Wczesne, wysokie dawki azotu będą stymulowały rośliny do krzewienia, a zbyt gęsta plantacja będzie bardziej podatna na wyleganie.

Odpowiednie zaopatrzenie roślin w potas jest niezbędne do produkcji wysokiej jakości ziarna, dobrze wypełnionego, o wysokiej gęstości . Niedobór tego składnika powoduje przedwczesne dojrzewanie, co prowadzi do wykształcenia mniejszego ziarna o niskiej masie, oraz ogranicza zawiązywanie ziarna, co powoduje zmniejszenie liczby ziarniaków w kłosie. Potas wspomaga rozwój mocnych ścian komórkowych, czyli słoma jest sztywniejsza ogranicza ryzyko wylegania. Wylęgnięta pszenica tworzy idealne warunki do porastania, co obniża liczę obadania i jakość wypiekową.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych