Zwiększenie zawartości skrobi na bioetanol

Gdy pszenica jest przeznaczona do produkcji biopaliw, wydajność etanolu jest kluczowym elementem do osiągnięcia. Wybór odmiany jest bardzo istotny, gdyż odmiany miękkie pszenic są w stanie wydać wyższe plony etanolu. Należy unikać opóźnionego zbioru, gdyż istnieje ryzyko, że ziarno w kłosie zacznie porastać (kiełkować) i nastąpi enzymatyczny rozkład skrobi.

Azot jest najważniejszym składnikiem pokarmowym, który bezpośrednio wpływa na zawartość skrobi w ziarnie. Wysoka zawartość etanolu jest odwrotnie proporcjonalna do zawartości azotu w ziarnie, tzn. niska zawartość azotu (lub białka) w ziarnie oznacza dużą zawartość, a tym samym dużą potencjalną wydajność bioetanolu. Jeśli pszenica uprawiana jest na bioetanol należy dostosować właściwe nawożenie. Azot należy zastosować na początku wegetacji i należy unikać późnego nawożenia azotem aby nie zwiększyć zawartości białka.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych