Zwiększenie gęstości ziarna

Gęstość ziarna mierzona jest w kg/hektolitr. Istnieją różne minimalne wartości gęstości ziarna aby mogło zostać wykorzystane. Na przykład niektóre młyny wymagają minimum 76kg/hl, podczas gdy producenci pasz wymagają gęstości powyżej 72 kg/hl. Gęstość ziarna to głównie cecha odmianowa, ale złe nawożenie i prowadzenie plantacji mogą ją obniżyć.

Przenawożenie azotem może powodować wyleganie, które prowadzi do porastania, a w konsekwencji do obniżenia gęstości ziarna. Nawożąc plantację zmienną, optymalną dawką azotu, możemy uzyskać jednorodne, wyrównane rośliny.

Potas pogrubia i zwiększa wytrzymałość słomy i tym samym podnosi odporność na wyleganie. Wiosenne nawożenie potasem zapewnia dobrą strukturę roślin, które są mniej podatne na wyleganie.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych