Seria sterowników dozujących

Sterowniki YaraNutriox™ obliczają precyzyjną ilość produktu wymaganą do uzyskania efektu oczekiwanego przez klienta. Polecamy sterowniki najlepiej dostosowane do danej instalacji.

Optymalizacja dozowania i ciągłe zapobieganie występowaniu siarkowodoru

Głównym celem działań zapobiegających powstawaniu siarkowodoru jest określenie dokładnej ilości produktu wymaganej do uzyskania tego efektu. Szybkość powstawania siarkowodoru zmienia się nieustannie w zależności od czynników, między innymi takich jak objętość, stężenie i temperatura ścieków w sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków. Kluczową kwestią jest stałe dostosowywanie dozowania środka YaraNutriox™ zapobiegającego powstawaniu siarkowodoru. W ten sposób wielkość dawek jest stale optymalizowana.

Seria sterowników dozujących używanych w układach zapobiegających powstawaniu siarkowodoru

Firma Yara opracowała serię sterowników YaraNutriox używanych do dozowania w układach zapobiegających powstawaniu siarkowodoru. Ich rolą jest stałe obliczanie ilości środka wymaganego do zastosowania w instalacji. Sterowniki dozujące wykorzystują model dynamiczny uwzględniający zmiany najważniejszych parametrów mających wpływ na powstawanie siarkowodoru.

W efekcie zastosowana ilość środka jest całkowicie zużywana na zapobieganie powstawaniu siarkowodoru, bez pozostawiania żadnych odpadów ani bez negatywnego wpływu na proces oczyszczania ścieków.

Firma Yara oferuje szeroką gamę sterowników dozujących. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w doborze najlepszego sterownika dostosowanego do Twoich wymagań związanych z zapobieganiem powstawaniu siarkowodoru.