Optymalizacja zużycia

Narzędzia te zapewniają pełną przejrzystość ustawień w miejscu dawkowania umożliwiającą eliminację H₂S, aby można było wprowadzić optymalny system dozowania i uzyskać pożądane wyniki.

Optymalizacja budżetu przy eliminowaniu siarkowodoru

Wierzymy, że zastosowanie właściwych narzędzi YaraNutriox™ pozwoli na oszczędność od 10 do 40% kosztów w porównaniu z sytuacją ciągłego dozowania. Możliwe są również dalsze oszczędności osiągane dzięki zdalnemu monitorowaniu przy zastosowaniu serwera YaraTelemetry zamiast wysyłania pracowników poświęcających czas na kontrolę miejsc dozowania.

Zdalna kontrola zużycia

YaraTelemetry: monitorowanie dawki przez Internet

Niezależnie od wyboru sterownika dozowania, można połączyć go z systemem zdalnego monitorowania stosując rozwiązanie YaraTelemetry. Firma Yara wyposaża swoje sterowniki w modem, który pozwala na zdalne monitorowanie i optymalizację dawki przez klienta i/lub w firmie Yara, za pośrednictwem strony internetowej YaraTelemetry. Klienci mogą decydować o włączeniu tych modemów i subskrypcji usługi YaraTelemetry. Posiadamy stronę internetową poświęconą temu rodzajowi monitorowania.

Jak działa YaraTelemetry?

Czujniki gazu rejestrują stężenie H₂S w uzgodnionych punktach uwalniania w sieci kanalizacyjnej i przesyłają dane do serwera YaraTelemetry. Serwer YaraTelemetry koordynuje wszystkie informacje związane z programem uzdatniania w danym zakładzie celem sprawdzenia ich skuteczności i zmienia ustawienia sterownika dawki, jeśli wyniki nie są takie, jak oczekiwano. Np. w przypadku zbyt dużego stężenia H₂S dawka może zostać zwiększona. Rozwiązanie to zostało opracowane w firmie Yara i jest stosowane na całym świecie.

YaraTelemetry i narzędzia przeciwdziałania uwalnianiu H₂S z systemów kanalizacyjnych mogą:

 • kontrolować ilość dozowanego produktu
 • zapewniać stałą skuteczność usuwania siarkowodoru
 • zdalnie zmieniać stosowaną dawkę za pośrednictwem strony internetowej na podstawie informacji z tej strony internetowej
 • przewidywać zużycie i potrzeby w zakresie zamówień tak, aby uniknąć wyczerpania zapasów w magazynie

Telemetry

 

Detektor H₂S „Long Nose”

Long Nose

Dzięki detektorowi „Long Nose” można zoptymalizować ilość produktów użytych do uzdatniania, która będzie dozowana w celu usunięcia siarkowodoru. Detektor H₂S „Long Nose” firmy Yara pozwala na pomiar uwalniania siarkowodoru w każdym miejscu systemu kanalizacyjnego, w którym można go zainstalować.

Detektor „Long Nose” jest autonomicznym urządzeniem służącym do pomiaru stężenia H₂S. Jest to detektor siarkowodoru ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym. Współpracuje z systemem GPRS, co pozwala na przesłanie danych z pomiaru H₂S do odpowiedniego serwera zdalnego internetowego narzędzia zarządzania – YaraTelemetry.

Zalety czujnika H₂S „Long Nose”:

 • Niskie koszty wdrażania i działania
 • Zintegrowany nadajnik radiowy
 • Wykrywa siarkowodór w zakresie stężeń od 0 do 200 ppm
 • Długa żywotność czujnika: 2 lata
 • Długa żywotność baterii: 1 rok
 • Można go stosować w odległości do 5 km od miejsca dozowania
 • Aktualizacja co minutę

Long nose