H₂S w zakładach przemysłowych

Hydrogen sulphide

Skargi na nieprzyjemny zapach? Należy konieczne zareagować!

Wiele instalacji przemysłowych na całym świecie wybrało system YaraNutriox™ jako środek zapobiegający powstawaniu siarkowodoru. Ten proces profilaktyczny chroni pracowników w tych zakładach przed zagrożeniem związanym z występowaniem toksycznego gazu.

Walka z H₂S: setki zakładów przemysłowych stosują już produkt YaraNutriox

Firma Yara pomogła już wielu zakładom przemysłowym w Europie i na świecie w walce z H₂S. Firma Yara opracowała rozwiązanie zapobiegawcze YaraNutriox – produkt zawierający azotany o trwałym działaniu profilaktycznym.

YaraNutriox: pełny zakres działania, sprawdzone wyniki, optymalizacja kosztów w walce z H₂S

 • Możliwość kontroli produktu YaraNutriox przy przeciwdziałaniu uwalnianiu się H₂S: w zakładzie możemy wdrożyć narzędzia zapewniające kontrolę zużycia produktów zwalczających H₂S
 • To rozwiązanie zapewnia dostęp do wszystkich elementów kontroli dozowania produktu i sprawdzania w rzeczywistym czasie skuteczności walki z siarkowodorem.
 • Można zdalnie zmieniać dawkę i stosować taką ilość produktu, jaka jest rzeczywiście niezbędna.

Zakłady celulozowo-papiernicze

Papiernie wytwarzają czasami nieprzyjemne zapachy, które wpływają bezpośrednio na okoliczną społeczność. Te niepożądane zapachy często są związane z uwalnianiem się H₂S z wewnętrznych systemów ściekowych papierni. Są to również zapachy wydzielane przez bakterie żyjące w wodzie obiegowej. W rzeczywistości produkcja masy celulozowej siarczanowej wymaga oczyszczania osadów i ścieków przed odprowadzeniem ich z papierni. Branża celulozowo-papiernicza wytwarza znaczną ilość ciepłych ścieków o dużej zawartości substancji organicznych, co stwarza idealne środowisko dla rozwoju bakterii. Te osady i ścieki w zakładach celulozowo-papierniczych mogą uwalniać H₂S będący źródłem skarg na nieprzyjemne zapachy ze strony społeczności mieszkających w okolicach zakładów celulozowo-papierniczych.

Wiele papierni w walce z siarkowodorem stosuje proces YaraNutriox

Od 1991 roku firma Yara dzięki procesowi zapobiegawczemu YaraNutriox pomogła wielu zakładom celulozowo-papierniczym w Europie i na całym świecie w walce z uwalnianiem siarkowodoru i merkaptanów. System oczyszczania biologicznego YaraNutriox jest skierowany przeciwko H₂S celem zapobiegnięcia uwalnianiu się tego nieprzyjemnie pachnącego gazu.

Merkaptany: szybkie i bezpieczne rozwiązanie

Aby uniknąć gazów o nieprzyjemnym zapachu w oczyszczalniach ścieków i przy odwadnianiu osadów ściekowych, firma Yara oferuje instalacje EcoNOx® dla oczyszczalni ścieków i przemysłu – szybkie i skuteczne rozwiązanie zaradcze przeciwko H₂S i merkaptanom. EcoNOx® to silny odczynnik utleniający. Jego aktywne składniki są z powodzeniem wykorzystywane w zastosowaniach środowiskowych, do oczyszczania wody pitnej, wód powierzchniowych i gleby. EcoNOx® poprawia skuteczność flokulantów w odwadnianiu osadów ściekowych. Może również wytrącać metale ciężkie i zobojętniać inne substancje, takie jak fenole.

W jaki sposób EcoNOx działa na merkaptany?

Działanie przeciwko H₂S i nieprzyjemnym zapachom w zakładach celulozowo-papierniczych obejmuje następujące elementy:

 • Zakładowa sieć rur do osadów ściekowych
 • Zbiorniki flokulacyjne
 • Prasy filtracyjne
 • Zbiorniki magazynowania osadów ściekowych

Więcej informacji zastosowaniu produktu EcoNOx w usuwaniu merkaptanów w zakładach celulozowo-papierniczych

Przykry zapach nie jest jedynym problemem związanym z H₂S

Jest on również toksycznym gazem, przed którym należy chronić pracowników zakładu.

Optymalizacja zużycia produktów chroniących przed H₂S

Koszt takiego rozwiązania zależy od złożoności problemu w zakładzie. Nasi technicy zaprojektują zindywidualizowane rozwiązania problemu. Obejmują one narzędzia kontroli dozowania produktu i sprawdzania w rzeczywistym czasie skuteczności działań zwalczających siarkowodór oraz merkaptany. Można zatem zdalnie zmieniać dawkę i stosować produkt jedynie wtedy, kiedy jest on niezbędny.

Problemy nieprzyjemnego zapachu w branży spożywczej: przyczyną może być H₂S

Większość branż spożywczych wytwarza ścieki o dużej zawartości biodegradowalnych substancji organicznych. Zapachy powodowane przez ścieki są jednym z wielu bieżących problemów środowiskowych związanych z branżą spożywczą. Siarkowodór i merkaptany prowadzą do powstawania nieprzyjemnych zapachów zwłaszcza w zakładach przemysłowych takich jak:

 • Rzeźnie
 • Zakłady przetwórstwa żywności
 • Wytwórnie napojów

Zapachy te wpływają bezpośrednio na społeczności mieszkające w okolicach tych zakładów. Niepożądane zapachy mogą być związane z uwalnianiem siarkowodoru (H₂S). W przypadku rzeźni i zakładów wytwarzających żywność w puszkach oraz gotowe posiłki przyczyną zapotrzebowania na działania skierowane przeciw H₂S mogą być ścieki.

Wiele zakładów spożywczych stosuje w walce z siarkowodorem proces YaraNutriox

Od 1991 roku firma Yara dzięki procesowi zapobiegawczemu YaraNutriox pomogła wielu zakładom spożywczym w Europie i na całym świecie w walce z uwalnianiem siarkowodoru. YaraNutriox to system oczyszczania biologicznego skierowany przeciwko H₂S celem zapobiegnięcia uwalnianiu się tego nieprzyjemnie pachnącego gazu.

Przykry zapach nie jest jedynym problemem związanym z H₂S

Jest on również toksycznym gazem, przed którym należy chronić pracowników zakładu.

Optymalizacja zużycia produktów chroniących przed H₂S

Koszt takiego rozwiązania zależy od złożoności problemu w zakładzie. Nasi technicy zaprojektują zindywidualizowane rozwiązania problemu. Obejmują one narzędzia kontroli wstrzykiwania produktu i sprawdzania w rzeczywistym czasie skuteczności działań zwalczających siarkowodór oraz merkaptany. Można zatem zdalnie zmieniać dawkę i stosować produkt jedynie wtedy, kiedy jest on niezbędny.

Ścieki z winnic

Dopasowywanie wina do potrzeb wskutek naturalnego odparowywania jest powszechne, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego. Zapachy w naturalnych zbiornikach do odparowywania związane z H₂S mogą być bardzo uciążliwe dla społeczności na nie narażonej. Ze względu na brak tlenu w tych zbiornikach na skutek aktywności drobnoustrojów tworzy się tam siarkowodór. Zabiegi doraźne wpływają na H₂S jedynie w niewielkim stopniu.

W 2007 roku firma Yara wraz z INRA opracowała proces zapobiegawczy o nazwie WiNOx – polega on na dodawaniu azotanów do zbiornika. Dozowanie wykonuje się zgodnie z natężeniem przepływu oraz obciążeniem zbiornika. To działanie profilaktyczne zapobiega tworzeniu się związków o nieprzyjemnym zapachu. Rozwiązuje problem siarkowodoru i niepożądanych zapachów u źródła.

Proces WiNOx otrzymał nagrodę na targach SITEVI w 2007 roku.

H₂S i rafinerie

Nieprzyjemne zapachy w rafineriach

Siarkowodór jest niepożądanym zapachem, który wydziela się w rafineriach ropy naftowej, zwłaszcza w następujących miejscach:

 • Zbiorniki w terminalach
 • Miejsca separacji wody morskiej
 • Balast wodny
 • Zbiorniki wodne do gaszenia pożarów

Usuwanie H₂S z rafinerii przy użyciu procesu PetroCare

Od 1991 roku PetroCare, czyli procesy zapobiegawcze firmy Yara opracowane specjalnie dla branży naftowej, pomogły wielu rafineriom w walce z uwalnianiem się siarkowodoru. System oczyszczania biologicznego PetroCare jest skierowany przeciwko H₂S celem zapobiegnięcia uwalnianiu tego nieprzyjemnie pachnącego gazu. System PetroCare znajduje również zastosowanie na polach naftowych i na morzu.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej dotyczącej zmniejszania zakwaszenia zbiorników

Możliwość kontroli kosztów działań przeciwko H₂S: wybór PetroCare

Koszt takiego rozwiązania zależy od złożoności problemu w zakładzie. Nasi technicy zaprojektują zindywidualizowane rozwiązania problemu. Obejmują one narzędzia kontroli dozowania produktu i sprawdzania w rzeczywistym czasie skuteczności działań zwalczających siarkowodór oraz merkaptany. Można zatem zdalnie zmieniać dawkę i stosować taką ilość produktu, jaka jest rzeczywiście niezbędna.