Użyj roztworu YaraNutriox™, aby zapobiegać powstawaniu siarkowodoru i związanych z nim nieprzyjemnych zapachów

Usuń nieprzyjemne zapachy dzięki skutecznemu dozowaniu

YaraNutriox to metoda zapobiegania powstawaniu siarkowodoru oraz nieprzyjemnych zapachów. Metoda ta jest oferowana wraz z pełną gamą usług, takich jak:

  • Diagnostyka instalacji w celu określenia przyczyn występowania problemów z siarkowodorem i nieprzyjemnymi zapachami.
  • Oczyszczanie zapobiegawcze
  • Monitorowanie dozowania

Model dynamicznego dozowania środka YaraNutriox umożliwia używanie tylko takiej ilości produktu, która jest niezbędna do wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu oraz zmniejszenia ryzyka narażenia pracowników na działanie toksycznego gazu w danej sieci kanalizacyjnej.

W odróżnieniu od innych rozwiązań i produktów, roztwór YaraNutriox nie jest niebezpieczny, a jego używanie zapewnia dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia skutków korozji powodowanej przez działanie siarkowodoru.

 

Zapobieganie powstawaniu siarkowodoru (H₂S) to lepsze rozwiązanie niż jego usuwanie

Występowanie siarkowodoru (H₂S) można kontrolować na wiele sposobów:

Usuwanie nagromadzonego H₂S Zapobieganie powstawaniu H₂S
  • Chlorek żelazowy lub siarczan żelaza to substancje umożliwiające usuwanie siarkowodoru zgromadzonego w sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków.
  • Są to niebezpieczne produkty powodujące korozję
  • Ich użytkowanie jest ograniczone czasowo, ponieważ umożliwiają usunięcie tylko nagromadzonego siarkowodoru i reagują z nim, tworząc osad zwany też „szlamem”
  • YaraNutriox to rozwiązanie opracowane przez firmę Yara wykorzystujące azotany
  • Jest to rozwiązanie biologiczne, które nie powoduje żadnych szkód
  • Wyróżnia się ono ciągłością działania: zapobiega powstawaniu siarkowodoru, co pozwala usunąć źródło problemów

Firma opracowała i opatentowała system YaraNutriox w latach 90. XX wieku jako metodę zapobiegania powstawania siarkowodoru. Od tej pory system ten jest używany w setkach społeczności w Europie i na całym świecie. YaraNutriox jest to roztwór azotanów o zrównoważonym działaniu zapobiegawczym. Zapobiega naturalnemu powstawaniu siarkowodoru oraz skutecznie zwalcza septyczność w sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i zakładach przemysłowych.