Zapach zgniłych jaj

Rotten Egg Smell

Czym jest gaz H₂S lub gaz ściekowy?

W przypadku pojawienia się zapachu zgniłych jaj w sąsiedztwie lub w okolicach domu istnieje prawdopodobieństwo, że w pobliżu wydziela się siarkowodór (H₂S). H₂S pochodzi z osadów ściekowych, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Jest znany również jako gaz ściekowy i jest bardzo toksyczny dla ludzi.

W razie skarg związanych z nieprzyjemnym zapachem zachęcamy do kontaktu z naszymi fachowcami!

Obecność siarkowodoru w kanalizacji wykrywa się często w wyniku skarg okolicznych mieszkańców dotyczących problemu nieprzyjemnego zapachu. YaraNutriox™ oferuje szeroką gamę produktów i usług, które pomagają w walce z problemem zapachu zgniłych jaj najlepiej, jak to możliwe, a tym samym zmniejszają problemy z odczuwaniem nieprzyjemnego zapachu przez okolicznych mieszkańców. 

Zespół fachowców firmy Yara zapewnia wsparcie techniczne, w tym badania na miejscu oraz monitorowanie siarkowodoru, co oznacza, że mogą oni polecić program działań dostosowany do danej sytuacji. Wystarczy jedynie zastosować potrzebne środki we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Oferujemy również usługi telemetrii internetowej, dzięki czemu można sterować zdalnie działaniami w miejscu dozowania nie opuszczając biura, a także dostosowane do zakładu wyposażenie do przechowywania produktu.

H₂S: Skąd się bierze?

Siarkowodór powstaje w wyniku reakcji biologicznej w ściekach lub w samych oczyszczalniach ścieków. H₂S powstaje w wyniku anaerobowej (beztlenowej) fermentacji związków organicznych znajdujących się w ściekach. W przypadku niedoboru tlenu wewnątrz rury zaczynają namnażać się bakterie wytwarzające siarkowodór o zapachu zgniłych jaj. Proces ten nazywa się gniciem i jest on przyczyną powstawania H₂S i związanych z nim nieprzyjemnych zapachów.

Firma Yara opracowała YaraNutriox – skuteczne rozwiązanie profilaktyczne oparte na solach azotanowych. Współpracujemy z licznymi oczyszczalniami ścieków oraz zakładami przemysłowymi w Europie i na całym świecie, w których wyeliminowano źródło skarg związanych z nieprzyjemnym zapachem. Więcej informacji na temat procesu YaraNutriox.

Działanie gazu H₂S jest podstępne

Siarkowodór jest bezbarwnym gazem o trudnym do wykrycia działaniu, tworzącym się w pewnych warunkach, które nazywamy warunkami beztlenowymi lub gnilnymi, w rurach kanalizacyjnych i sieciach kanalizacyjnych, w których nie ma tlenu.

H₂S ma negatywny wpływ na zdrowie. Działa drażniąco na oczy i błonę śluzową wyściełającą drogi oddechowe. Powyżej pewnego stężenia siarkowodór znieczula nerwy węchowe, co oznacza, że zapach „znika” i stwierdzenie obecności H₂S nie jest już możliwe. Zatem H₂

S może zaatakować tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy. W przypadku zdrowego dorosłego skutki śmiertelne wystąpią powyżej 300 ppm (cząsteczek na milion). W pewnych warunkach, w zamkniętym pomieszczeniu, siarkowodór może spowodować śmierć na miejscu.

 

Gaz powodujący liczne zagrożenia:

Gaz toksyczny Gaz wybuchowy O nieprzewidywalnym działaniu
Siarkowodór jest trucizną o szerokim spektrum działania. Atakuje i paraliżuje układ nerwowy oraz blokuje oddychanie komórkowe. Przy wysokich stężeniach nawet pojedynczy wdech może być śmiertelny H₂S jest bardzo łatwopalny. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Kontakt z produktami utleniającymi może być źródłem pożaru i wybuchu. Siarkowodór ma trudne do wykrycia działanie. Ponieważ jest on cięższy od powietrza, może gromadzić się w niższych częściach budynków w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Tworzy on skupiska w stojących ściekach i uwalnia się w śmiertelnych ilościach, gdy ścieki zaczynają przemieszczać się na skutek przepływu w rurach. Paraliżuje nerw węchowy i w ten sposób przełamuje naturalną ochronę ciała przed jego działaniem

 

Korozja betonu: czy H₂S jest jej przyczyną?

corrosion

Jedną z cech siarkowodoru jest to, że powoduje on korozję w kanalizacji oraz konstrukcjach stosowanych w oczyszczalniach ścieków. W gorącej i wilgotnej atmosferze sieci kanalizacyjnej H₂S utlenia się do kwasu siarkowego. Kwas siarkowy jest substancją żrącą i atakuje urządzenia kanalizacyjne oraz urządzenia w oczyszczalniach ścieków. Stanowi zagrożenie dla betonu, miedzi, żelaza i srebra, które znajdują się w zbiornikach, budynkach i instalacjach elektrycznych. Jeśli nie podejmie się działań zapobiegawczych, rury narażone na korozję mogą się ostatecznie rozpaść. Korozja dotyczy szczególnie zanurzonych części konstrukcji w kanalizacji lub w oczyszczalniach ścieków.

Szybkość korozji zależy od ilości wytworzonego H₂S i stopnia działań zapobiegawczych. Jednak zapobieganie problemom zapachu związanego z H₂S przy pomocy procesu YaraNutriox umożliwia również zwalczanie korozji i pozwala uniknąć rozpadania się rur. 

Skuteczna walka z H₂S

Pojawieniu się zapachu zgniłych jaj w oczyszczalni ścieków (WWTP) lub w kanalizacji można zapobiec. W firmie Yara opracowano YaraNutriox – proces zapobiegający gniciu będącemu skutkiem braku tlenu w rurach kanalizacyjnych i w oczyszczalniach ścieków. YaraNutriox jest mieszaniną azotanów specjalnie opracowaną przez firmę Yara, o skuteczności w walce z siarkowodorem udowodnionej w setkach miejsc na całym świecie. Społeczności na całym świecie, takie jak York, Paryż, Kolonia i Montreal korzystają z procesu YaraNutriox w walce z H₂S.