Zwiększanie plonu pszenicy

Dwoma, kluczowymi elementami struktury plonu pszenicy są ilość ziarna na jednostce powierzchni oraz jego masa. Wysokie plony można uzyskać osiągając odpowiednią ilość kłosów, utrzymując „zieloność” roślin, aby osiągnąć odpowiednią wielkość i masę ziarniaków. Zbilansowany program nawożenia obejmujący niezbędne makro i mikroskładniki jest niezbędny, aby było możliwe sterowanie tymi elementami.

Pobranie makroskładników przez pszenicę ozimą

Azot i potas są składnikami wymaganymi w największej ilości w celu uzyskania wysokich plonów. Zapotrzebowanie na fosfor natomiast zbliżone jest do wymagań, co do siarki. Jak w przypadku innych makroelementów, największe zapotrzebowanie występuje wiosną.

Pobranie mikroskładników przez pszenicę ozimą

Strategia zrównoważonego nawożenia roślin jest niezbędna w celu uzyskania wysokich plonów i powinna uwzględniać również makroskładniki drugoplanowe oraz mikroelementy.