Podtrzymywanie “zieloności” roślin

Innym czynnikiem potrzebnym do osiągnięcia wysokich plonów pszenicy po utworzeniu odpowiedniej ilości źdźbeł/kłosów jest utrzymanie „zieloności” roślin aż do końca fazy nalewania ziarna, aby wychwycić możliwie jak najwięcej padającego światła przekształcając je w plon.

Żywienie roślin a ich “zieloność”

Magnez jest głównym składnikiem chlorofilu połączony z czterema cząsteczkami azotu. W związku z tym zawartość magnezu ma duże znaczenie w utrzymaniu „zieloności” roślin.

Tak jak utrzymanie “zieloności” roślin ważne jest również utrzymanie właściwej struktury roślin w celu zwiększenia wydajności przechwytywania światła przez rośliny i przetwarzania go w plon.

Potas odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu odpowiedniego turgoru komórek oraz wpływa na ich wytrzymałość, jak również w przemieszczaniu się składników pokarmowych w roślinie.

Nieodpowiednie zaopatrzenie roślin w potas może doprowadzić do przedwczesnego ich zamierania oraz do wylegania. Słoma roślin z niedoborem potasu jest bardziej krucha, zwiększając tym samym ryzyko wylegania plantacji, znacząco obniżając plon oraz jego jakość. Rośliny wykazują bardzo duże zapotrzebowanie na potas, a największe pobranie ma miejsce wiosną. W okresie pomiędzy początkiem a końcem krzewienia pszenica średnio pobiera około 7,7 kg K20 / dzień. Dlatego system nawożenia powinien uwzględniać te potrzeby.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych