Zwiększenie liczby ziaren w kłosie

Ilość ziarna jest funkcją ilości płodnych źdźbeł na jednostce powierzchni oraz liczby ziaren w kłosie. Plantator zatem musi wiedzieć, które składniki pokarmowe mają wpływ na liczbę ziaren w kłosie.

Azot

Azot wpływa na liczbę ziaren które są wykształcone w każdym kłosie. Wysoko plonujące pszenice posiadają w każdym kłosie 45-50 ziaren, jednak trzeba mieć na uwadze, że zbyt niska dostępność azotu wpłynie na zmniejszenie liczby ziaren w kłosie.

Termin nawożenia azotem w tym przypadku jest bardzo ważny, gdyż liczba ziaren w kłosie ustalana jest w fazie BBCH 30/31.

Potas

Potas wpływa na liczbę ziaren w kłosie.

Doświadczenia z Potash Development Association wykazały jednoznacznie zależność pomiędzy nawożeniem potasem a liczbą ziaren w kłosie. Niedobór potasu powodował brak możliwości osiągnięcia potencjału roślin poprzez redukcję liczby ziarniaków.

Mangan, cynk, miedź, bor

Mangan, cynk, miedź oraz bor są najistotniejszymi mikroelementami wpływającymi na liczbę ziaren w kłosie, zwiększając tym samym plon ziarna.

Inne element agrotechniki wpływające na liczbę ziaren w kłosie

Potencjalna liczba ziaren w kłosie w każdym sezonie jest różna i uzależniona jest od wielu czynników:

  • Odmiany
  • Ochrony fungicydowej w fazie kwitnienia
  • Warunków pogodowych w fazie kwitnienia
  • Temperatury i długości dnia do momentu ustalenia ilości kłosków (BBCH 30). 

Różnorodność tych czynników pozwala osiągnąć wysokie plony na dwa możliwe sposoby

  1. Małą liczbą źdźbeł przy dużej liczbie ziaren w kłosie
  2. Dużą liczbą źdźbeł przy małej liczbie ziaren w kłosie
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych