Zwiększenie wielkości ziarna pszenicy

Wielkość ziarna pszenicy uwarunkowana jest genetycznie, np. zależy od odmiany lub długości okresu nalewania ziarna. W momencie zapylenia następuje rozwój zarodka i bielma, a roślina zaczyna przekierowywać produkty fotosyntezy oraz wcześniej zmagazynowane białko i skrobię (w liściach i źdźbłach) do rozwijających się ziarniaków. Im dłużej trwa okres nalewania ziarna, tym większe zazwyczaj powstaje ziarno. Oprócz właściwej strategii nawożenia wielkość ziarna zależy również od warunków pogodowych (susza), jak również od właściwej ochrony przed chorobami – stosowanie fungicydów oraz nawożenia w celu podtrzymania „zieloności” roślin oraz zwiększenie ich odporności.

Żywienie roślin a wielkość ziarna pszenicy

Właściwe nawożenie azotem będzie miało największy wpływ na ostateczną wielkość i masę ziarna. Wczesne nawożenie pomaga zbudować odpowiednią biomasę, z dużą ilością zawartych w niej węglowodanów, które przemieszczane są do ziaren w okresie dojrzewania. Jest to szczególne ważne na obszarach dotykanych suszą, gdzie nawet 60% całkowitego plonu ziarna może pochodzić dzięki translokacji z liści i źdźbeł. Bardzo ważne jest, aby monitorować stan odżywienia roślin azotem, aby rośliny nie zamierały przedwcześnie, skracając tym samym okres nalewania ziarna.

Fosfor odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu rośliną energii do procesów życiowych. Translokacja magazynowanych węglowodanów wymaga energii, czyniąc nawożenie fosforem bardzo ważne w celu uzyskania odpowiedniej wielkości ziarna.

Zarówno nawożeniem podstawowym jak i dolistnym można poprawić wielkość uzyskanego ziarna. 

Właściwe odżywienie roślin potasem zapewnia przemieszczanie składników pokarmowych w roślinie, gdyż reguluje on transpirację i aby rośliny transportowały składniki do kłosów zawartość potasu musi być odpowiednia.  Potas zabezpiecza rośliny przed zbyt wczesnym zamieraniem, często spowodowane suszą w okresie nalewania ziarna. Rośliny z niedoborem potasu mają zaburzenia w transpiracji, co zwiększa wrażliwość roślin na wysoką temperaturę i prowadzi do więdnięcia.

Zarówno mangan jak i cynk odgrywają dużą rolę w metabolizmie azotu, zwiększając tym samym masę ziarna pszenicy.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych