Chwasty, szkodniki, choroby

Nasilenie występowania szkodników jest uzależnione od sezonu, monitorowania plantacji przez Rolnika a także zmianowania roślin. Zbiegi glebowe lub zaprawianie nasion są uzasadnione, kiedy w przeszłości występował problem z drutowcami lub warunki sprzyjają występowaniu stonki korzeniowej i śmietki kiełkówki.

Kolejnymi szkodnikami kukurydzy są: omacnica, mszyce, skoczki, miniarka, wciornastki a ich nasilenie jest większe w cieplejszych latach.

Na występowanie chorób kukurydzy ma silne znaczenie przebieg pogody, dlatego trudne są do przewidzenia. Nie wszystkie choroby powodują straty ekonomiczne w plonie. Najważniejsze liście do ochrony to liście rosnące na odcinku od liścia podkolbowego do góry aż po wiechę- jakiekolwiek straty w tym obszarze powierzchni fotosyntezującej powodują straty w plonie ziarna.

W przypadku silnego ataku niektórych chorób, takich jak np. drobna plamistość liści kukurydzy, może nastąpić wyleganie roślin, ponieważ roślina chcąc wydać plon, transportuje wszystkie składniki odżywcze znajdujące się w łodydze do kolby na wypełnienie ziarna. W regionach cieplejszych taka choroba jak plamistość liści kukurydzy, która pojawia się w późniejszych fazach wzrostu, może powodować znaczące spadki plonu kiszonki z kukurydzy.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych