Gleba i wapnowanie

Kukurydza charakteryzuje się słabą tolerancją na niski odczyn (pH<5,0), toksyczność glinu hamuje wówczas rozwój systemu korzeniowego, toksyczność manganu ogranicza rozwój całych roślin. Optymalny zakres pH to zakres od 6,0-7,2. Kiedy pH gleby spada poniżej 5,5 następuje zmniejszenie dostępności magnezu, wapnia, potasu oraz molibdenu.

Stosowanie wapna do odkwaszania gleby, gipsu do polepszenia struktury gleby oraz nasycenia wapniem przyczynia się do zwiększenia plonów. Siarka pochodząca z gipsu zmniejsza dodatkowo toksyczność glinu dla roślin.

pH gleby wpływa również na aktywność herbicydów zawierających triazole jako substancję czynną, które stosuje się w uprawie kukurydzy. Herbicydy te są najskuteczniejsze w przedziale pH pomiędzy 5,8-6,5.

Kukurydza jest bardziej wrażliwa na zasolenie po kiełkowaniu niż zboża czy lucerna. Rośliny kiełkują w zasolonej glebie jednak wczesny rozwój liści i korzeni jest zahamowany. Przy przewodności właściwej ok. 8,8mS/cm plon lucerny jest redukowany o ok 50%, identyczne straty plonów w przypadku kukurydzy uzyskuje się przy przewodności właściwej wynoszącej już 3,9mS/cm.

Analizy gleby

Analizy próbek gleby są podstawą do ułożenia właściwego programu nawożenia- głównie potrzeb nawożenia potasem i fosforem, oraz oceny dostępnego dla roślin azotu (Nmin) dla wyznaczenia odpowiedniej dawki N nawozowego. Są również niezbędną informacją do rozpoznania poziomu pH gleby oraz zawartości materii organicznej.

Analizy rośliny

Analiza tkanek roślinnych jest istotna do stwierdzenia czy proporcje pomiędzy poszczególnymi składnikami pokarmowymi, które zaaplikowano w nawożeniu, są efektywne i przyczyniają się do uzyskania maksymalnego plonu. Analiza liści pomaga również potwierdzić widoczne objawy niedoborów, ale przede wszystkim stwierdzić niewidoczne jeszcze „gołym okiem” niedobory. Pozwala również zauważyć hamowanie jednego składnika drugim np. zbyt wysoka zawartość fosforu może hamować pobranie cynku.

  • •We wczesnych fazach- kiedy rośliny mają mniej niż 30cm, pobiera się całe rośliny 2 cm nad glebą- pobiera się 15-20 roślin.
  • •Przed wiechowanie – pobiera się najmłodszy w pełni rozwinięty liść z 20-25 roślin.
  • •Od wiechowania do fazy kwitnienia - liść przeciwny do kolby oraz liść podkolbowy, z 20-25 roślin.

Tabela przedstawia zakresy optymalnego odżywienia składnikami pokarmowymi w różnych fazach wzrostu. Są to liczy graniczne ogólne, mogą się one różnić w zależności od odmiany a także od lokalnych warunków.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych