Nawożenie - podstawowe informacje

Podczas gdy podstawowym okresem intensywnego pobierania składników pokarmowych przez kukurydzę jest termin wzrostu wydłużeniowego (V6 do wiechowania) to nawożenie powinno być dokonane przed tym okresem (faza 4-5 liści). Powodem tego jest wysokość roślin, ich gęstość co powoduje niemożliwość równomiernego wysiewu nawozów w tym okresie.

Pobranie składników pokarmowych jest podobne, natomiast wynoszenie składników z plonem jest znacznie różne w zależności od sposobu wykorzystania kukurydzy. Przykładowo kiedy relatywnie niewielka ilość potasu jest wynoszona z plonem ziarna kukurydzy znacznie większa ilość wynoszona jest z plonem kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Jakkolwiek w obu przypadkach potrzebne są wysokie dawki K dla optymalnego wzrostu roślin.

Makroelementy

Ponad połowa z pobranego podczas okresu wegetacyjnego azotu, fosforu i magnezu i około 80% potasu jest pobrane przez kukurydzę zanim osiągnie fazę wzrostu generatywnego.

Azot

Azot jest składnikiem pokarmowym pobieranym w dużych ilościach, przyczynia się do maksymalizacji suchej masy i plonu. Pobranie ponad 200kgN/ha jest potrzebne aby osiągnąć plon kukurydzy wielkości 7t/ha.

W ziarnie największą koncentrację składnika pokarmowego ma właśnie azot – około 16kg/t. Z jedną toną suchej masy kukurydzy na kiszonkę wynoszona jest zbliżona ilość azotu.

Dzielenie dawek azotu daje najlepsze efekty w szczególności na glebach lżejszych, w ten sposób utrzymuje się dostępność składnika w dłuższym okresie czasu, jednak zbyt późne stosowanie azotu może prowadzić do wylegania roślin i opóźnienia dojrzewania.

Fosfor i potas

Fosfor we wczesnych fazach rozwojowych rośliny potrzebują jego niewielkie ilości, są one jednak konieczne do odpowiedniego wzrostu, przyczyniają się do właściwego rozwoju systemu korzeniowego oraz części nadziemnej w tym stymulują wzrost liści. Kukurydza pobiera z gleby ok 85 kg P2O5/ha. Powszechnie stosowaną praktyką jest nawożenie fosforem w podsiewaczu wraz z siewem (np. jako YaraMila Corn 7-20-28) oraz bezpośrednio przy wysianym ziarnie jako starter (np. YaraMila Starter).

Takie zlokalizowane nawożenie przyczynia się do zwiększenia wykorzystania fosforu oraz jego dostępności już od kiełkowania co w konsekwencji powoduje lepszy wzrost korzeni i całej rośliny.

Potas pobierany jest w dużych ilościach przez kukurydzę, zbliżonych do pobrania N. Całkowite pobranie przez rośliny kukurydzy wynosi ok 200kg K2O/ha przy plonie 7t ziarna.

Większość potasu gromadzona jest w liściach i łodygach. Największe jego pobranie przypada na fazę intensywnego wzrostu łodyg i liści, wówczas to właśnie K pobierany jest w największych ilościach. Należy pamiętać, że w przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę znacznie większa ilość K jest usuwana z pola z plonem w stosunku do uprawy kukurydzy na ziarno.

Pomimo mniejszych pobrań makroskładników drugoplanowych przez kukurydzę nie należy o nich zapominać w odżywianiu roślin. Dla wyprodukowania plonu wielkości 7t ziarna/ha rośliny pobierają 25-50 kg/ha wapnia, magnezu i siarki. Są to składniki istotne w osiągnięciu wysokich plonów.

Mikroelementy

Pomimo, że mikroelementy pobierane są w niewielkich ilościach przez rośliny, w tym i kukurydzę, są niezbędne do odpowiedniego wzrostu roślin. Najwięcej z wszystkich mikroelementów kukurydza pobiera manganu i żelaza. Ich największa ilość akumulowana jest w słomie. Natomiast istotne składniki jakimi są cynk i bor w największej ilości pobierane są przez ziarno kukurydzy.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych