Plon ziarna kukurydzy

Podstawowym celem każdego Rolnika jest osiągnięcie możliwie jak największego plonu kukurydzy. Istniej bardzo dużo czynników agronomicznych wpływających na plon, z których wiele jest pod kontrolą również biorąc pod uwagę przygotowanie na warunki klimatyczne i glebowe. Jednym z nich jest dobór odmiany dostosowanej do lokalnych warunków wzrostu, odpowiednia obsada roślin zapewniająca uzyskanie jednej kolby na roślinie. Aby osiągnąć wysoki plon należy dążąc do maksymalizacji liczby nasion w kolbie oraz wagi ziaren. Poprzez zbilansowane nawożenie Rolnik może osiągnąć powyższe cele.

Nawożenie a plon kukurydzy

Azot jest istotnym składnikiem niezbędnym do osiągnięcia wysokich plonów. We wzroście roślin wytwarzających dużą biomasę dostępność azotu w ciągu wegetacji jest niezbędna.

Fosfor odgrywa istotną rolę w rozwoju system korzeniowego oraz stabilizacji polonów. Potas podobnie jak azot jest pobierany przez roślinę w dużych ilościach podczas całego okresu wegetacyjnego. Dawkowanie tego składnika musi być zbilansowane względem nawożenia N.

Dobre odżywienie potasem może zminimalizować uszkodzenia roślin przez przymrozki . Potas odgrywa istotną rolę w regulacji osmotycznej aparatów szparkowych, jego optymalna dawka pomaga utrzymać turgor w roślinie pomimo okresów suszy.

Magnez, siarka i żelazo zwiększa aktywność fotosyntetyczną roślin przez co przyczynia się do wzrostu polonu roślin. Wapń wpływa na stabilność ściany komórkowej przez co zwiększa usztywnienie łodygi, zwiększa ochronę roślin przed patogenami, niekorzystnymi warunkami. Bor jest odpowiedzialny za wzrost pyłku łagiewki oraz zawiązanie ziarna w kolbie. Cynk przyczynia się do zwiększenia aktywności fotosyntezy.

Niedostępność innych mikroelementów może również spowodować zniżki plonów.

Inne czynniki wpływające na wzrost plonu kukurydzy

  • Utrzymanie optymalnego pH gleby przyczynia się do lepszego pobrania składników pokarmowych i zwiększenia plonów. Preferowany poziom pH wynosi w zależności od rodzaju gleby 5,6-7,2. Kukurydza ma niską tolerancję w stosunku do niskiego pH (<5,0), kiedy toksyczność glinu powoduje zmniejszenie rozwoju system korzeniowego.
  • Stosowanie wapna celem zwiększenia pH gleby, zwiększenia jej produktywności oraz odbudowuje strukturę przyczyniając się do zwiększenia plonu.
  • Odpowiednia struktura gleby powoduje lepszy przyrost korzeni, lepszy wzrost roślin- kukurydz jest wrażliwa na jakość gleby.
  • Odpowiedni przedplon, gęstość siewu i umiejscowienie kukurydzy w zmianowaniu pomaga zwiększyć plon ziarna kukurydzy poprzez minimalizację porażenia roślin przez choroby, szkodniki czy konkurencję chwastów.
  • Kontrolowanie ilości chwastów na polu ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrego, jednolitego startu roślin. Zmniejszenie porażenia roślin przez szkodniki i choroby wpływa na optymalny rozwój roślin o odpowiednio rozwiniętym systemie korzeniowym oraz dużej produktywności dobrze rozwiniętych liści.
  • Nawadnianie upraw kukurydzy nie jest częste, należy jednak pamiętać, że newralgiczną fazą wzrostu kukurydzy w stosunku do zapotrzebowania na wodę jest przede wszystkim okres wyrzucania wiech. Niedobór wody w tej fazie powoduje ograniczenie zawiązywania ziarniaków.
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych