Zwiększenie plonu kukurydzy uprawianej na kiszonkę

Kukurydza uprawiana na kiszonkę jest w całości ścinana, siekana przez sieczkarnię a następnie zakiszana w warunkach beztlenowych. Plon kukurydzy uprawianej na kiszonkę jest zależny dokładnie od tych samych składników pokarmowych jak kukurydza uprawianej na ziarno, różnice w pobraniu składników pokarmowych pomiędzy tymi dwoma typami powinny być brane pod uwagę przy planowaniu systemu nawożenie kukurydzy na kiszonkę.

Nawożenie a plon kukurydzy uprawianej na kiszonkę

Azot

 

Nawożenie azotem jest podstawą dynamicznego wzrostu rośliny, maksymalizacji fotosyntezy, dużej biomasy liści oraz plonu.

Potas

 

W przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę zdecydowania większe znaczenie plonotwórcze niż w przypadku kukurydzy ziarnowej odgrywa potas. Na ten składnik należy zwrócić uwagę w bilansie składników w zmianowaniu, np.: roślina następcza po kukurydzy na kiszonkę wymaga większego nawożenia K.

Bor

Udowodniono, że bor zwiększa plon skrobi w kiszonce. Nawożenie dolistne pomiędzy fazą V5 a V6, kiedy znajduje się wystarczająca masa liści, powoduje wzrost plonu w przypadku niedoboru B w roślinach.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych