Zwiększenie MTZ oraz liczby ziaren w kolbie

Azot, fosfor, potas oraz bor mają podstawowy wpływ na ilość zawiązanych ziaren w kolbie oraz ich rozmiar, co w konsekwencji wpływ na plon ziarna.

Nawożenie a MTZ oraz liczba ziaren w kolbie

Azot

Azot jest podstawowym pierwiastkiem wzrostu roślin, podstawowym budulcem białek. Największe plony ziarna kukurydzy uzyskano, w zależności od stanowiska, kraju, przy dawkach azotu 200-250kg/ha. Wielkość dawek musi być jednak ustalona zgodnie z potencjałem na uzyskanie określonej wielkości plonu, ze zbilansowaniem składnika, który znajduje się w glebie. Niedobór azotu skutkuje wytworzeniem krótkiej kolby z mniejszą liczbą ziaren.

Fosfor

Fosfor jest niezwykle istotnym składnikiem pokarmowym. Silna reakcja plonotwórcza na nawożenie fosforem występuje w szczególności na stanowiskach ubogich w ten składnik. Niezależnie odbzasobności gleby każdorazowo występuje potrzeba nawożenia fosforem, ponieważ jego dostępność jest kluczem w optymalnym rozwoju roślin.

Potas i fosfor

Krzywe zależności pomiędzy nawożeniem potasem a plonem kukurydzy wykazują jednoznacznie olbrzymi wpływ tego składnika na plon roślin. Najczęściej stosowana dawka tego składnika waha się w przedziale od 100-200kg K2O/ha. Kukurydza ma podobne zapotrzebowanie na potas jak na azot. Przy niskich dawkach azotu rośliny pobierają również mniej potasu, co powoduje spadek plonu. Niedobór potasu i fosforu może powodować zmniejszenie liczy ziaren na wierzchołku kolby.

Bor

Bor bierze udział we wzroście komórek, wzroście łagiewki przez co bezpośrednio wpływa na ilość zawiązanych ziaren. Niedobór boru może powodować zmniejszenie liczby ziaren w kolbie, uwidacznia się poprzez „puste” miejsca na kolbie, gdzie nie zawiązały się ziarna. Nawożenie dolgebowe borem lub dolisnte podczas wzrostu wydłużeniowego roślin (V5-V7) może spowodować zwiększenie plonu ziarna kukurydzy.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych