Zwiększenie plonu ziarna kukurydzy

Oprócz wpływu podstawowych makroskładników na MTZ oraz liczbę ziaren w kolbie, plon ziarna kukurydzy jest zależny od innych składników, których niedobór może się stać podstawą do ograniczenia wzrostu roślin.

Nawożenie a plon ziarna kukurydzy

Magnez

Magnez to istotny składnik podczas wzrostu roślin z najbardziej newralgicznym momencie w fazie V5. Pobranie magnezu ma miejsce do osiągniecia dojrzałości w związku z czym podczas całego wzrost kukurydza potrzebuje magnez do wzrostu. W stanowiskach ubogich w ten pierwiastek jego aplikacja w nawozie podstawowym jak i nawozach dolistnych będzie przyczyniało się do wzrostu plonu.

 

Siarka i azot

Siarka wpływa na zwiększenie plonu roślin co potwierdzają liczne badania. Podaje się, że zapotrzebowanie kukurydzy na siarkę sięga około 10-20kg S/ha.

Potrzeba nawożenia siarką wynika z jej wpływu na zwiększenie efektywności zastosowanego azotu. Im większe nawożenie azotem tym większa powinna być dawka siarki.

Miedź

 

Kukurydza jest rośliną wrażliwą na niedobór miedzi, największe zapotrzebowanie na ten mikroelement występuje podczas wzrostu generatywnego. Rośliny pobierają relatywnie niewielką ilość Cu w porównaniu z innymi mikroelementami, z czego większość akumulowana jest w słomie.

Żelazo

 

Kukurydza wykazuje nieduże zapotrzebowanie na żelazo, dlatego objawy niedoboru występują rzadko. Wiadomo jednak, że nawożenie żelazem pod korzeń przyczynia się do wzrostu plonu ziarna, podobnie jak nawożenie dolistne w późnych fazach wzrostu.

Mangan

 

Mangan ma bezpośredni wpływ na rozwój i wzrost roślin. Bierze udział w produkcji chlorofilu i w fotosyntezie, jest również katalizatorem w wielu procesach w tym w metabolizmie i syntezie białek. Większość manganu akumulowana jest w liściach i łodygach, jego ilość jest większa niż jakiegokolwiek innego mikroskładnika. Pobranie manganu odbywa się stopniowo podczas całego okresu wegetacji. Nawożenie dolistne lub doglebowe tym składnikiem może zwiększyć plon.

Cynk

Cynk przyczynia się do zwiększenia plonu ziarna co udowadniają liczne badania i doświadczenia polowe. Cynk aplikowany w nawozach wraz z siewem nasion przyczynia się do lepszego rozwoju korzeni i wzrostu początkowego roślin. Również nawożenia dolistne powoduje przyrost plonu. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując oba warianty nawożenia.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych