Zwiększenie jakości kukurydzy

Kukurydzy przypisano różne standardy jakościowe, w zależności od kierunku jej wykorzystania. Kukurydza przeznaczona na paszę powinna zawierać dużo białka i skrobi, dla spożycia przez ludzi powinien natomiast charakteryzować się niskim poziomem wilgotności oraz wysokim ciężarem właściwym. Odpowiednie odżywienie zapewni wysoki poziom białka i energii w ziarnie kukurydzy. Pomaga również w osiągnięciu jakości w zakiszanym materiale roślinnym.

Nawożenie a jakość kukurydzy

Azot i siarka zwiększa zawartość białka w ziarnie kukurydzy. Nawożenie azotem musi być zrównoważone aby zapewnić odpowiedni wzrost roślin bez ryzyka wylegania i opóźnienia dojrzałości. Odpowiednia dawka składnika zmniejsza wilgotność ziarna przy zbiorze.

Potas odgrywa bardzo ważną role w zwiększeniu poziomu aminokwasów oraz zawartości białek w ziarnie kukurydzy.

Fosfor powoduje zmniejszenie wilgotności ziarna podczas zbioru przyspieszając osiągnięcie dojrzałości.

Nawożenie mikroelementami stanowi również istotny czynnik wspierający odpowiedni wzrost roślin, osiągnięcie wysokiego plonu o dobrej jakości.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych