Zwiększenie zawartości energii w kiszonce


Azot

Dawki azotu powinny być na tyle wysokie, aby zmaksymalizować intensywność wzrostu roślin przy zachowaniu optymalnej zawartości białka niezależnie od kierunku wykorzystania kukurydzy. Jednak zbyt wysoka dawka azotu może powodować zbyt intensywny wzrost roślin, w szczególności części wegetatywnej co prowadzi do zmniejszenia udziału ziarna w plonie. W konsekwencji zawartość skrobi w kiszonce może się znacznie zmniejszyć przez co zmniejsza się plon i jakość kiszonki.

Fosfor

Pobranie fosforu z gleby następuje praktycznie nieustannie do późnych faz wzrostu. W fazie dojrzałości 70% fosforu pobranego przez rośliny znajduje się w ziarnie. Dlatego ma on bezpośredni wpływ na zawartość białka w ziarnie. W późniejszych fazach wzrostu fosfor przyczynia się do zwiększenia plonu ziarna a także przyspiesza dojrzałość roślin.

Potas

Nawożenie potasem przyczynia się do zwiększenia zawartości protein zawartych w kukurydzy na kiszonkę.

Cynk

Cynk jest podstawowym składnikiem enzymów biorących udział w metabolizmie węglowodanów i produkcji białka. Dlatego niska dostępność cynku zmniejsza tempo wzrostu roślin i zawartość skrobi w ziarnie kukurydzy.

Bor

Udowodniono, że bor wpływa na zawartość skrobi w kiszonce w związku z czym zwiększa wartość energetyczną paszy.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych