Zwiększenie odporności na wyleganie oraz szkody wyrządzone przez przymrozki


Azot

Poziom nawożenia azotem powinien być zbilansowany w taki sposób aby zapewnić roślinom optymalny wzrost bez ryzyka wylegania i opóźnienia osiągnięcia dojrzałości. Prawidłowy rozwój roślin zapewniają korzenie podporowe, które służą jako zakotwiczenie rośliny, zmniejszają możliwość wylegania roślin.

Zbyt wysoka dawka azotu lub późne nim nawożenie może zwiększyć podatność roślin na wyleganie co powinno być brane pod uwagę przy wyznaczaniu dawki tego składnika. Dlatego najlepszym sposobem na wyznaczenie dawek azotu jest branie pod uwagę konkretnego stanowiska przy uwzględnieniu planowanej wielkości plonu i ilości składnika w glebie, a także rotacji roślin na polu.

Potas

Potas wspomaga odporność roślin na przymrozki, poprzez przystosowanie komórek do tolerancji na wewnątrzkomórkowe tworzenia się kryształków lodu, dzięki czemu prowadzi do zmniejszenia, ograniczenia pękania ścian komórkowych roślin kukurydzy. Nowoczesne odmiany hybrydowe są w miarę tolerancyjne na zimno. Najczęściej mróz niszczy młode liście rośliny jednak stożek wzrostu znajduje się pod powierzchnią gleby do fazy V5 (kiedy roślina osiąga około 25-30cm wysokości), dlatego do tej fazy uszkodzenie liści ma tylko niewielki wpływ na późniejszy rozwój i plon roślin.

Jeśli znaczący mróz występuje w późniejszych fazach może mieć wpływ na plon oraz jego jakość. Słabszy mróz może spowodować wymarznięcie liści ale nie zawiązek kolby.Potas wzmacnia włókna roślin, co powoduje, że łodygi stają się silniejsze, przez co zmniejsza się potencjał do wylegania kukurydzy. Niedobór potasu natomiast zmniejsza długość międzywęźli powodując zmniejszenie wysokości roślin, które jednocześnie są bardzo wiotkie i podatne na wyleganie.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych
Kontakt agronomiczny
Kontakt agronomiczny
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych