Zwiększenie zawartości białka i aminokwasów w ziarnie kukurydzy

Odpowiednie odżywienie roślin powoduje osiągnięcie wysokiego poziomu białka w ziarnie kukurydzy. Zbilansowane nawożenie azotem, fosforem, potasem, siarką i cynkiem zwiększa zawartość białka w ten sposób zwiększając jakość ziarna.

Nawożenie roślin a zawartość białka w ziarnie kukurydzy

Azot

Niska dostępność azotu w czasie nalewania ziarna prowadzi do obniżenia zawartości białka. Zrównoważone nawożenie, w tym jego udział w nawożeniu pogłównym, zwiększa zawartość protein zapewniając jednocześnie niezbędną ilość składnika do wypełniania ziaren kukurydzy.

Potas

Odpowiednie odżywienie potasem powoduje wzrost zawartości białka w ziarnie a także zawartości aminokwasów cystyny i metioniny.

Siarka i żelazo

Nawożenie siarką jest niezwykle istotne w przemianie azotu w białko, co za tym idzie wzrostu jakości ziarna kukurydzy.

Żelazo stanowi istotny składnik w metabolizmie roślin ze względu na to, że wchodzi w skład enzymów, białek oraz reduktazy azotanowej redukującej azot NO3 do NH4 a następnie przetwarzającej go do aminokwasów.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych