Rozwiązania na bazie saletry amonowej są niezbędne dla zapewnienia większego bezpieczeństwa żywnościowego, optymalnego wykorzystania gruntów i zmniejszenia emisji; pomagają osiągnąć wydajność i rentowność, jednocześnie dbając o planetę.

Zmiana sposobu nawożenia, może być pierwszym krokiem, do zmniejszenia emisji, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia śladu węglowego. Rozwiązania Yara na bazie saletry amonowej łączą wysokiej jakości produkty z precyzyjną technologią, aby znacznie poprawić wpływ gospodarstwa rolnego na środowisko.

Wave2_SustainabilitySubtopic_10%Europe-PL.jpg

W trosce o zasoby

Grunty rolne są ograniczonym zasobem. Aby wyżywić przyszłe pokolenia, Rolnicy muszą uprawiać więcej na tej samej powierzchni, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko. Rozwiązania na bazie saletr amonowych zapewniają taki sposób odżywiania, że dbają zarówno o uprawę, jak i glebę. Zapewnienie roślinom potrzebnego odżywiania teraz, pozwoli na czerpanie korzyści w przyszłości.

Wave2_SustainabilitySubtopic_EmissionsWouldBe-PL.jpg

Wave2_SustainabilitySubtopic_SustainabilityCommitment-PL.jpgMogą Cię również zainteresować:

Rozwiązania saletrzane Yara