Jak możesz przyczynić się do wyżywienia rosnącej populacji ludzi i zadbać o planetę?

Możliwe jest pogodzenie obu działań. Nasze rozwiązania oparte na saletrach, emitują mniej gazów cieplarnianych i amoniaku niż inne, alternatywne rozwiązania. Korzyści przejścia na nawożenie oparte na nawozach saletrzanych są ogromne zarówno dla Ciebie jak i naszej planety: czystsze powietrze, zdrowsza gleba i czystsza woda.

Niższa emisja, czystsze powietrze

Nawozy przyczyniają się do całkowitej emisji z rolnictwa: gazy cieplarniane, które prowadzą do globalnego ocieplenia i amoniak, który powoduje zanieczyszczenie powietrza.

Chociaż emisje amoniaku z nawozów, stanowią stosunkowo niewielką część całkowitej emisji amoniaku z rolnictwa, łatwiej je kontrolować. Dlaczego zajmujemy się emisją amoniaku? Amoniak ma negatywny wpływ, na jakość powietrza i zdrowie ludzi. Leczenie problemów związanych z oddychaniem, powodowanych emisją amoniaku ma mierzalne konsekwencje zdrowotne, ale i finansowe, ich koszty w Europie szacuje się na ponad 6 miliardów euro rocznie.

Dokładamy wszelkich starań, aby przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego z rolnictwa, poprzez dalsze opracowywanie rozwiązań, mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza, poprzez obniżenie emisji amoniaku.

W ciągu ostatnich 6 lat zmniejszyliśmy emisję N2O (silnego gazu cieplarnianego) w naszej produkcji nawozów azotanowych w Norwegii o 85%. Naszą ambicją jest być neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Nasze rozwiązania na bazie nawozów saletrzanych, pomagają uwalniać o 18% mniej gazów cieplarnianych na tonę plonu, w porównaniu do używania mocznika.

Wave1_Sustainability_10%18%-PL.jpg

Zdrowa gleba i czystsza woda

Ponieważ dawkowanie azotu może być różne na jednym polu, dawkowanie nawozu zgodnie z potrzebami roślin jest niezbędne, aby zapewnić uprawie kluczowe składniki pokarmowe. Zastosowanie zbyt małej dawki, spowoduje negatywną reakcję roślin. Zastosowanie zbyt wysokiej dawki, spowoduje, że nadmiar azotanów pozostanie w glebie, co może dalej prowadzić do przedostania się ich do wód gruntowych. Nasze rozwiązania na bazie saletry, łączą naszą rozległą wiedzę agronomiczną z narzędziami i produktami, które efektywnie zmniejszają ryzyko wymywania azotu, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego plonu.

Dodatkowym atutem stosowania rozwiązań saletrzanych jest fakt, że nawozy te w mniejszym stopniu zakwaszą glebę, co pozwala utrzymać właściwe pH, które sprzyja rozwojowi mikroflory.

Wybór nawozów saletrzanych dla Twojego gospodarstwa jest prostą drogą do pozytywnego wpływu na zdrowie ludzi, poprzez polepszenie jakości powietrza, spowolnienie globalnego ocieplenia dzięki redukcji śladu węglowego, w przeliczeniu na tonę wyprodukowanej żywności. Wspólnie możemy osiągnąć  załozone cele, produkując więcej żywności przy zmniejszeniu emisji gazów.

 


Mogą Cię również zainteresować:

Sprawdź efektywność wykorzystania azotu w swoim gospodarstwie!

Nasz kalkulator efektywnego wykorzystania azotu oszacuje wydajność Twojego gospodarstwa i zasugeruje, co można zrobić, aby ją poprawić.

Sprawdź efektywność swojego gospodarstwa >

Rozwiązania saletrzane Yara