Rolnicy mają duży wpływ na zmiany klimatu, ale posiadają możliwości, dzięki którym można zredukować negatywne oddziaływanie na środowisko. Stosowanie nawozów ma duży wpływ na emisję gazów cieplarnianych w gospodarstwie. Przejście na rozwiązania oparte na saletrach amonowych, jest jednym z najprostszych sposobów zmniejszenia wpływu rolnictwa na zmiany klimatu.

Yara posiada ponad 100 lat doświadczenia w zakresie odżywiania roślin. Łączymy naszą wiedzę z obszernymi pracami badawczo-rozwojowymi i opracowujemy rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego, aby dzięki naszym produktom zminimalizować ślad węglowy gospodarstwa.

Pomiar śladu węglowego w gospodarstwie

W celu zrozumienia ogólnego wpływu nawozów na środowisko, należy przeprowadzić analizę cyklu życia, która mierzy wskaźniki emisji i absorpcji gazów cieplarnianych na każdym etapie działania nawozu. Pomoże to określić ślad węglowy i pokaże, jak można go zminimalizować.

Podczas produkcji, transportu i użytkowania, produkty nawozowe generują emisje gazów cieplarnianych, w tym dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O).

Wave3_GreenhouseGass_CarbonLifeCycle-PL.jpg

4 sposoby na zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla

  • Wybierać nawozy produkowane przez producenta, przy użyciu najczystszych i najbardziej wydajnych dostępnych technologii produkcji
  • Podejmować działania, aby zapewnić zbilansowane odżywianie, używając precyzyjnych narzędzi do optymalnego podawania dawki N
  • Optymalizować nawożenie, ponieważ może to zwiększyć pobieranie CO2 i wzrost plonów
  • Zmniejszyć potrzebę ekspansji nowych gruntów rolnych poprzez zwiększenie jakości plonów, dzięki stosowaniu wysoce wydajnych nawozów azotowych

 Wave3_GreenhouseGass_ReducedCarbonFootprint-PL.jpg

 

Yara pracuje nad zmniejszeniem śladu węglowego

  • Yara zmniejszyła ślad węglowy produkcji nawozów amonowych nawet o 40%. Zwiększenie wydajności N podczas stosowania nawozu może jeszcze bardziej to zmniejszyć
  • Yara opracowała zaawansowane technologie stosowane podczas produkcji nawozów w celu zmniejszenia emisji N20 nawet o 90%. Udostępniliśmy tę technologię branży przemysłowej i jest ona obecnie częścią „najlepszych dostępnych technik” (BAT) produkcji nawozów, zgodnie z definicją Unii Europejskiej
  • Średnie emisje ze stosowania nawozu AN wynoszą 5,1 kg ekwiwalentu CO2 na kg zastosowanego N [7]. Wynika to ze strat N2O, spowodowanych denitryfikacją i ulatnianiem się w glebie. Ponieważ N2O ma silny wpływ na środowisko, straty N2O są ważnym czynnikiem

Wave3_GreenhouseGass_90%lessN2OFromProduction-PL.jpg 

Wave3_GreenhouseGass_CommitmentToReduceClimateChange-PL.jpg


Mogą Cię również zainteresować:

Sprawdź efektywność wykorzystania azotu w swoim gospodarstwie!

Nasz kalkulator efektywnego wykorzystania azotu oszacuje wydajność Twojego gospodarstwa i zasugeruje, co można zrobić, aby ją poprawić.

Sprawdź efektywność swojego gospodarstwa >

Rozwiązania saletrzane Yara