Efektywność wykorzystania wody

Zwiększa się dzięki optymalnemu odżywieniu, ponieważ rośliny szybko zakrywają glebę, zmniejszając straty wody na skutek parowania. Odpowiednia ilość azotu, zapewnia efektywne wykorzystanie dostępnej ilości wody, co ma wpływ na wzrost i jakość uprawy.

Można sądzić, że rolnictwo intensywne wymaga zużycia wiekszej ilości wody, a rolnictwo ekstensywne zużywa jej mniej. W rzeczywistości jest odwrotnie. Zapotrzebowanie na wodę na jednostkę wyprodukowanego plonu, faktycznie maleje wraz ze wzrostem wydajności.

Dostepność wody będzie się zmieniać z roku na rok, ale stosowanie nawozów na bazie saletry amonowej, zapewni optymalną wydajność.

Wave3_WaterUseEfficiency_DecreaseWater-PL.jpg

Najlepszy wybór dla gleb suchych

Susza może powodować stres dla uprawy, ale również dla samego rolnika. Jednak w przypadku wybrou odpowiedniego nawozu na bazie staletry amonowej, ten stres można zniwelować. Zapewnienie odpowiedniego odżywienia azotanami, spowoduje mniej strat azotu, większą mobilność składników odżywczych w glebie, lepszy wzrost korzeni i bardziej wydajne wykorzystanie wody w warunkach suszy.

Wave3_WaterUseEfficiency_CANPerformesBettInDrySoil-PL.jpg

Pobranie składników odżywczych w warunkach suszy jest skuteczniejsze, gdy stosuje się nawóz na bazie saletry amonowej.

 

Wave3_WaterUseEfficiency_FieldTrials-PL.jpg

 

Precyzyjne narzędzia do zarządzania zasobami wody

Jeśli w gospodarstwie jest wykorzystywany system nawadniający, dostęp do najlepszej technologii pomiarowej pozwoli zaoszczędzić pieniądze i uzyskać najlepsze wyniki. Yara ma szeroko zakrojony program badań i rozwoju, który działa na rzecz optymalizacji rozwiązań żywieniowych, aby rośliny mogły poradzić sobie ze stresem związanym z suszą, a nasza technologia gromadzi dane w czasie rzeczywistym, aby  zoptymalizować efekt nawadniania.

Badania porównawcze pokazują, że nawożenie może pomóc w osiągnięciu wydajności wykorzystania wody. Yara opracowała zalecenia dotyczące nawożenia upraw w regionach, w których wymagane jest efektywne gospodarowanie wodą i składnikami odżywczymi.


Mogą Cię również zainteresować:

Sprawdź efektywność wykorzystania azotu w swoim gospodarstwie!

Nasz kalkulator efektywnego wykorzystania azotu oszacuje wydajność Twojego gospodarstwa i zasugeruje, co można zrobić, aby ją poprawić.

Sprawdź efektywność swojego gospodarstwa >

Rozwiązania saletrzane Yara