Pierwszy krok, aby przygotować się do wysiewu, można wykonać w dowolnym czasie, tutaj przeczytasz porady o czynnościach poza sezonem

Regularnie sprawdzaj swój rozsiewacz

Regularnie sprawdzaj rozsiewacz pod kątem zużycia, ponieważ będzie to miało wpływ na jakość rozsiewu nawozów. W razie potrzeby wymień części i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi konserwacji. Porównaj odczyt WOM na ekranie ciągnika z wałkiem WOM. W wielu przypadkach odczyt nie jest taki sam, co oznacza, że rozsiewacz nie działa przy prędkości WOM, jak myślałeś.

Regularly check your spreader

Sprawdź jakość nawozu

Twój nawóz potrzebuje stałych cech, aby osiągnąć równomierny wysiew. Dlatego musisz sprawdzić, czy wszystkie nawozy, które zamierzasz zastosować, pochodzą z tej samej partii. Jest to szczególnie ważne w przypadku przyjmowania dostawy w kilku terminach lub w przypadku przeniesienia starych zapasów. Ten sam rodzaj nawozu może być czasami wytwarzany w różnych fabrykach, wytwarzając nieco inne właściwości pod względem wielkości i kształtu. Oznacza to, że dwie partie tego samego produktu mogą wymagać różnych ustawień rozsiewacza i mogą wymagać osobnego testowania.

Nawóz może z czasem ulec degradacji, więc stare zapasy mogą wymagać innych ustawień niż nowe. Pamiętaj również, że sposób przechowywania worków może mieć wpływ na konsystencję nawozu. Zalecamy układanie nawozów w nie więcej niż trzech warstwach, aby zapobiec zbrylaniu.

Check fertiliser quality