Zanim wyjedziesz w pole z rozsiewaczem, upewnij się, ze jest on poprawnie skalibrowany. Tutaj znajdziesz właściwe ustawienia >

Zwróć uwagę na warunki atmosferyczne!

Silne wiatry mogą wpływać na równomierność rozrzutu nawozu , szczególnie jeśli aplikuje się lżejsze granulki. Nasza rada: jeśli jest zbyt wietrznie, aby dokonać wysiewu, lepiej nie wyjeżdżać w pole rozsiewaczem. Zwróć uwagę również na wilgotność; w deszczowy dzień nawóz może wchłaniać wilgoć, co wpłynie na szybkość wymywania składników. Mokre lub wilgotne warunki pogodowe wpływają także na produkty zawierające siarkę, powodując gromadzenie się ich pozostałości na łopatkach znacznie szybciej niż w suchych warunkach.

Stała prędkość

Prędkość odgrywa ważną rolę w osiągnięciu równomiernego rozsiewu, dlatego należy użyć właściwego biegu. W przypadku maszyn, które używają napędu WOM lub napędu naziemnego do obsługi dysku, zawsze należy jechać z zalecaną prędkością jazdy. Niedostosowanie spowoduje nierównomierny wysiew granul i zmienne dawki.

Time to spread fertiliser

Odpowiednia szerokość robocza

Najważniejsze jest ustawienie rozsiewacza na odpowiednią szerokość roboczą, by uniknąć wysiewu „na dodatkową zakładkę”. Instrukcja producenta zawiera informacje na temat rodzaju nawozu, który ma być użyty. W przypadku rozsiewaczy o pełnej szerokości każdy nawrót powinien być ściśle związany z poprzednim.

Zwróć uwagę na uwrocia

Zazwyczaj pozostawia się wystarczającą ilość miejsca na dwa nawroty na polu. W przypadku maszyn z bocznym rozsiewem ważne jest, aby „włączanie” i „wyłączanie”wysiewu nawozu były właściwie stosowane, aby uniknąć nakładania się nawozu lub jego braku wysiewu. Użyj dysku na uwrociach lub wysiewu granicznego. Uwzględnij ograniczenia aplikacji na marginesach pola i odpowiednio ustaw urządzenie do uwroci. Zwróć szczególną uwagę w miejscach, gdy w pobliżu pola znajdują się cieki wodne.

Fertiliser application

Aplikacja składników odżywczych we właściwym czasie

Nawozy są najskuteczniejsze kiedy aplikowane są w momencie, gdy rośliny ich najbardziej potrzebują. Dane z doświadczeń pokazały, że rośliny uprawne korzystają z wiosennego zastosowania N, P&K i S, ponieważ wtedy ich zapotrzebowanie na te główne składniki odżywcze jest najwyższe, co pozwala na doskonałe rozpoczęcie wegetacji.

A może pójść o krok dalej? Dowiedz się więcej o Yara N-Sensor, który zapewnia, że właściwa i optymalna dawka nawozu jest stosowana w każdej części pola.
Yara N-Sensor

Yara N-Sensor

N-SensorTM jest narzędziem, montowanym na dachu traktora. N-SensorTM pomaga rolnikom mierzyć poziom azotu w uprawach zbóż oraz rzepaku.