How much can you actually save  on fertiliser spreading accuracy?

To wszystko się sumuje

Ile pieniędzy marnuje się, gdy rozsiewacz nie jest prawidłowo skalibrowany? Według symulacji Yara i przeprowadzonych doświadczeń polowych, średnio o 3,0% wzrasta plonowanie przy porównaniu zmienności wysiewu od 10% do 34%. Axel Link, starszy naukowiec w centrum badawczym Yara w Hanninghof, opracował model, który ilustruje możliwe straty z hektara, zarówno na poletkach wrażliwych na N, jak i niewrażliwych.

„Osiągnięcie dokładnego rozsiewu nawozów może oznaczać dodatkowe 20-100 funtów na hektar od samego wzrostu plonów, w zależności od zapotrzebowania w azot na polach”, wyjaśnia Miles Harriman, główny agronom Yara na Europę.

How much can you actually save  on fertiliser spreading accuracy?

 

Nie marnuj nawozu

„Marnowanie nawozu przez wprowadzenie go w niewłaściwym miejscu w nieodpowiednim czasie to nie tylko kosztowna sprawa z powodu zmarnowanego nawozu, ale również ryzyko konsekwencji dla plonów, takich jak straty ilościowe, nierównomierne dojrzewanie, opóźnione zbiory, zwiększone ryzyko wylegania i nierówne białka ”, mówi agronom Yara, Natalie Wood.

Czas poświęcony na wyregulowanie rozsiewacza, może okazać się najlepiej spożytkowanymi minutami w zarządzaniu gospodarstwem.

Zapobieganie wyleganiu

Azot jest jednym z głównych czynników plonotwórczych, pomaga we wzroście. Ale uwaga: nierównomierny rozsiew powoduje za dużo azotu w niektórych obszarach, a za mało w innych. Nadmiar azotu przyczynia się do tworzenie wysokich, chudych łodyg, które są zbyt słabe, aby się utrzymać; nazywa się to wyleganiem. Złamane rośliny są trudniejsze do zbioru i prowadzi to do strat plonów, ponieważ nie można zebrać wszystkich ziaren. Nierówna aplikacja nawozów azotowych skutkuje nierównomiernym dojrzewaniem. Podsumowując, niepotrzebny i kosztowny błąd, którego chcesz uniknąć.

Czy wiesz, jak w kilku prostych krokach sprawić, żeby wysiew nawozów był bardziej precyzyjny?

Niewyrównane białko: różnice, których nie widać

Osypywanie ziaren i wyleganie to dwie konsekwencje nierównomiernego wysiewu nawozów, które są widoczne gołym okiem. Ale jest więcej efektów źle skalibrowanego rozsiewacza i nie są one widoczne aż do żniw i sprzedaży plonów. Jednym, którego z pewnością chcesz uniknąć, jest niewyrównany poziom białka. Ten parametr może doprowadzić do obniżenia średniej w całym plonie, zaniżając jakość poniżej wymagań przemysłu. Jeszcze jedna niepotrzebna i kosztowna sprawa, której chcesz uniknąć.

Znajdź właściwe ustawienia i odpowiedni nawóz do swojego rozsiewacza.

Więcej porad

Te krótkie historie pokazują po co i jak wybierać właściwy nawóz i zapewnić odżywienie i prawidłowe, równomierne rozprowadzenie nawozów. Tu znajdują się nasze wskazówki jak oszczędzić pieniądze i środowisko: