Inhibitor korozji betonu

Korozja betonu to poważne wyzwanie, z którym mierzy się branża budowlana. Zastosowanie domieszki do betonu, który przeciwdziała korozji, znacznie podnosi trwałość konstrukcji, takich jak budynki, mosty, tunele i inne obiekty infrastruktury. Oparte na chlorkach dodatki przyspieszające wiązanie betonu mogą poważnie szkodzić konstrukcjom budowlanym, ponieważ ich zastosowanie prowadzi do korozji.

W połowie lat 90. firma Yara opracowała NitCal – oczyszczony, specjalny azotan jako domieszkę przyspieszającą wiązanie betonu, która oferuje wiele zalet w porównaniu z innymi dodatkami przyspieszającymi.

NitCal

Domieszka NitCal zwiększa wytrzymałość konstrukcji dzięki ograniczeniu korozji zbrojenia. To produkt przyjazny dla środowiska

Dzięki temu pozwala zapewnić budynkom i konstrukcjom długoletnią trwałość oraz zmniejszyć koszty eksploatacji dzięki ograniczeniu kosztów napraw i odbudowy. Jedną z najważniejszych zalet domieszki NitCal jest wydłużanie żywotności budynków, mostów, tuneli i innych konstrukcji.

Ponadto NitCal to produkt przyjazny dla środowiska, bezpieczny i niepowodujący reakcji alkaliów z kruszywami (ARR).

Domieszka NitCal może być dostarczana w postaci niepowlekanych granulek lub płynnego roztworu. Dodaje się ją do betonu przed lub podczas mieszania w celu zmiany jego właściwości.

Bezpieczeństwo stosowania

Domieszka NitCal jest bezpieczna w transporcie i ekonomiczna w porównaniu z alternatywnymi produktami. Jest dostępna w postaci granulek i płynnych roztworów. Domieszka NitCal nie podlega przepisom Międzynarodowego Kodeksu Towarów Niebezpiecznych (IMDG) (Wytyczne specjalne 208), co ułatwia jego przeładunek i transport.

Niezawodne, bezpośrednie dostawy

W zależności od potrzeb produkt może być przewożony luzem lub w kontenerach IBC. Produkt może być dostarczany bezpośrednio do siedziby klienta. Firma Yara dysponuje globalną siecią 200 terminali i magazynów w ponad 150 krajach, dzięki czemu może dostarczać swoje produkty bezpośrednio do klientów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zamówiona domieszka NitCal dotrze do Ciebie na czas.

Zalecane dozowanie

Dozowanie domieszki NitCal zależy w dużym stopniu od: 

  • Ilości użytego cementu: biorąc pod uwagę właściwości domieszki NitCal zapobiegające zamarzaniu, zaleca się przeprowadzenie na miejscu wstępnych testów;
  • Końcowego przeznaczenia: dozowanie różni się w zależności od celu zastosowania:
    • Przyspieszanie wiązania 
    • Zapobieganie korozji 
    • Zapobieganie zamarzaniu 
    • Zapobieganie efektu opóźnienia plastyfikatora 

Należy wziąć pod uwagę m.in. takie czynniki, jak typ zastosowanego cementu oraz metoda dozowania. Zaleca się kontakt z lokalnym specjalistą ds. stosowania domieszki NitCal w celu uzyskania porady dotyczącej wymienionych czynników i optymalnego dozowania. Prawidłowe dozowanie to kluczowy element umożliwiający osiągnięcie najlepszych efektów.

Należy pamiętać, że własności przeciwmrozowe wymagaja wcześniejszego sprawdzenia.

Alexander Arczewski
Aleksander Arczewski
Regional Sales Manager